Lombard

ZBP: Zmiana ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej zagraża polskim rolnikom

05.01.2024
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

Siódmego stycznia wejdą zmiany ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej polegające na stosowaniu wobec rolników, w zakresie prowadzonej przez nich działalności rolniczej, rozwiązań konsumenckich. Zdaniem ZBP, zmiany są nieuzasadnione ekonomicznie, jak i prawnie a wejście w życie przedmiotowych zmian niesie za sobą poważne skutki dla sektora rolnego, bankowego i finansowego.

Zmiana wskazanych wyżej przepisów została wprowadzona przez Sejm poprzedniej kadencji bez konsultacji, bez analizy i bez oceny skutków regulacji, która dostarczyłaby możliwie pełnych informacji na temat potencjalnych konsekwencji wprowadzenia przedmiotowych zmian.

– czytamy w komunikacie Związku Banków Polskich.

Wejście w życie przedmiotowych zmian niesie za sobą poważne skutki dla sektora rolnego, bankowego i finansowego, co może powodować utrudnienia w otrzymaniu czy nawet brak dostępu do finansowania działalności rolniczej do czasu usunięcia lub zmiany wadliwych przepisów.

Powody potencjalnego ograniczenia lub zatrzymania akcji kredytowej:

 1. Brak przejrzystości nowych regulacji: Ustawa o konsumenckiej pożyczce
  lombardowej i wynikające z niej zmiany w kodeksie cywilnym i ustawie
  o kredycie konsumenckim powodują, że w stosunku do rolnika będą miały
  zastosowanie różne przepisy regulujące prawa i obowiązki stron. W zależności
  od rodzaju zabezpieczenia, celu finansowania czy kwoty kredytu, do umowy
  będą miały zastosowanie odmienne regulacje. Wprowadza to chaos oraz kłopot
  z adekwatnym ustaleniem i poinformowaniem klientów, jakie przepisy
  i dlaczego w określonych sytuacjach mają zastosowanie. Należy mieć na
  uwadze, że jeszcze przed wejściem w życie zmian w ustawie o kredycie
  konsumenckim czy kodeksie cywilnym, podobnie jak i inne osoby fizyczne,
  rolnicy byli i są chronieni jako konsumenci, jeśli finansowanie nie było
  powiązane z prowadzoną działalnością rolniczą (było przeznaczone na cele
  konsumpcyjne).
 2. Dotychczas przepisy ustawy o kredycie konsumenckim dotyczą przede
  wszystkim kredytów gotówkowych (najczęściej ratalnych), które z założenia
  mają znacznie prostszą konstrukcję i uniwersalne założenia. Jest to produkt
  finansowy, ustandaryzowany, kierowany do nieograniczonego adresata. Zgoła
  inaczej wygląda finansowanie działalności rolniczej. Niejednokrotnie wymaga
  ono indywidualnego podejścia, choćby w zakresie sposobu spłaty kredytu (raty
  sezonowe) lub karencji w spłacie. Jest to także często finansowanie
  inwestycyjne, celowe. W praktyce wykorzystanie wprost aktualnych rozwiązań
  stosowanych w kredytach konsumenckich jest niemożliwe, a przeniesienie tych
  rozwiązań na kredyty udzielane rolnikom ograniczy ich elastyczność
  i dostosowanie do specyfiki sektora rolnego.
 3. Ustawa o kredycie konsumenckim nie jest dostosowana do kredytów ze
  wsparciem publicznym. Regulacje programów publicznych narzucają
  konieczność wprowadzenia do umowy kredytowej określonych postanowień,
  które mogą nie odpowiadać wymogom ustawy o kredycie konsumenckim lub
  zostać ocenione jako klauzule niedozwolone. Banki i instytucje finansowe będą
  zmuszone znacznie zaostrzyć ocenę ryzyka prawnego związanego ze
  stosowaniem tych przepisów w ww. umowach.
 4. Ustawa nie zawiera niezbędnych przepisów intertemporalnych w zakresie
  aneksowania (m.in. odnowień dotychczasowych kredytów w rachunku
  bieżącym) lub restrukturyzacji umów zawartych przed 7 stycznia 2024 r.
 5. Wątpliwości interpretacyjne oraz szeroki zakres zmian (konieczność zmian
  w produktach, procesach, dokumentacji kredytowej, przygotowania nowych
  narzędzi, zmiany systemów) spowodowały, że prace dostosowujące
  w większości banków wciąż trwają.
  Reakcja sektora na proponowane zmiany była natychmiastowa, ale nie spotkała się
  ze zrozumieniem ze strony ówczesnego ustawodawcy. Na etapie uchwalania
  przepisów zabrakło merytorycznej dyskusji i wysłuchania środowiska bankowego,
  finansowego oraz rolniczego. Związek Banków Polskich wraz ze środowiskiem
  bankowym, leasingowym i rolniczym informowali szeroko o niepożądanych
  i negatywnych skutkach takiej regulacji.
  Banki wyrażają chęć dalszego finasowania działalności rolniczej i są otwarte na
  wszelkie propozycje, które przyczynią się do usunięcia zidentyfikowanych ryzyk
  prawnych oraz przywrócą możliwość elastycznego podejścia do finansowania
  działalności rolniczej. Jednocześnie deklarują uczestnictwo w pracach
  przyczyniających się do rozwiązania obecnej sytuacji.

MD

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA