Drewno w lesie

Raport Deloitte: Ograniczanie gospodarki leśnej oznacza katastrofalne skutki dla polskiej gospodarki

25.06.2024
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

Polski budżet straci około 7 mld zł, a pracę straci prawie 10 000 osób – to wstępne szacunki problemów z dostępnością do surowca drzewnego, które są coraz bardziej odczuwalne w Polsce – wynika z najnowszego raportu Deloitte.

Od kilku lat polski przemysł drzewny, będący częścią zielonej gospodarki (drewno jest surowcem odnawialnym), zmaga się z coraz większymi problemami z dostępnością surowca, co przekłada się na coraz poważniejsze kłopoty tego ważnego sektora naszej gospodarki. 

Według danych Deloitte zawartych w opracowaniu „Analiza scenariuszowa wpływu ograniczenia możliwości pozyskania surowca drzewnego przez Lasy Państwowe na sytuację społeczno- ekonomiczną w Polsce”, pozyskanie drewna i gospodarka leśna mają istotne znaczenie dla polskiego rynku pracy, szczególnie na obszarach wiejskich i słabo uprzemysłowionych. Przy pozyskaniu surowca drzewnego i utrzymaniu zasobów leśnych pracuje ponad 55,5 tys. osób w Polsce. W sektorze istnieje ponad 19 tys. miejsc pracy wśród mikrofirm, a więc podmiotów zatrudniających do 9 osób. W polskim sektorze leśno-drzewnym pracuje ponad 461 tys. osób, z czego ponad 200 tys. stanowią pracujący w branży meblarskiej. Kolejne ponad 136 tys. osób (z wspomnianych 461 tys.) pracuje w branży produkcji drewna i wyrobów z drewna. 

Tymczasem zgodnie z danymi organizacji branżowych z sektora drzewnego, sektor leśny wraz z sektorem drzewnym odpowiadają za ok. 6 proc. wartości dodanej brutto, stanowią więc kluczowy składnik PKB Polski.

Raport Deloitte zawiera trzy scenariusze zmniejszenia pozyskania drewna i analizuje ich skutki dla polskiej gospodarki. 

Scenariusz 1

Spadek pozyskania drewna o 10%:

  – spadek wartości dodanej brutto w polskiej gospodarce o 3,7 mld zł,

  – utrata ponad 5,2 tys. miejsc pracy utrzymywanych przez sektor leśny w całej gospodarce, co stanowi 8,2% stanu z 2019 roku.

Scenariusz 2

Spadek pozyskania drewna o 20%:

  – spadek wartości dodanej brutto w polskiej gospodarce o prawie 7 mld zł,

  – utrata ponad 9,8 tys. miejsc pracy utrzymywanych przez sektor leśny w całej gospodarce, co stanowi 15,6% stanu z 2019 roku.

Scenariusz 3

Spadek pozyskania drewna o 40%

  – spadek wartości dodanej brutto w polskiej gospodarce o 13,9 mld zł,

  – utrata ponad 19,6 tys. miejsc pracy utrzymywanych przez sektor leśny w całej gospodarce, co stanowi 31,2% stanu z 2019 roku.

Obecnie, przy wyłączeniu z gospodarki leśnej 20 proc. lasów, które zarządziło Ministerstwo Klimatu i Środowiska, najbardziej realna jest prognoza, która przewiduje spadek o 20 proc.

– ocenia Michał Strzelecki, dyrektor Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. 

Według analiz Deloitte, zmniejszenie pozyskania drewna wpłynie na bardzo wiele branż. Producenci papieru, mebli i innych produktów z drewna, które stanowią znaczną część eksportu Polski, doświadczą spadku produkcji i konkurencyjności. Zmniejszoną dostępność surowca drzewnego odczują również dostawcy energii elektrycznej, gazu, budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, co przełoży się na wyższe ceny i mniejszą dostępność produktów.

W perspektywie długoterminowej ograniczenie pozyskania drewna doprowadzi do zahamowania inwestycji z powodu niepewności, co do przyszłej dostępności surowca, a także przyczyni się do wzrostu bezrobocia. 

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA