Ponad 2 miliony kary dla firm odzieżowych za fałszywe składy produktów
28 marca 2022
Redakcja

Ponad 2 miliony kary dla firm odzieżowych za fałszywe składy produktów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył łącznie ponad 2,1 mln zł kary na trzy polskie firmy produkujące męską odzież wizytową – Kubenz, Recman i Dastan Logistics. Podawały one fałszywe składy sprzedawanych produktów.

Kontrole dokonane przez Inspekcje Handlową oraz szczegółowe badania w laboratorium UOKiK w Łodzi wykazały, że informacje na etykietach o składzie ubrań nie pokrywały się z rzeczywistością.

Konsument nie ma możliwości samodzielnej weryfikacji składu odzieży, ufa zatem informacjom zamieszczonym na etykiecie. Odpowiedzialność za to, aby były one prawidłowe spoczywa tylko i wyłącznie na producencie – etykiety nie mogą wprowadzać w błąd. W przeciwnym razie konsument nieświadomie kupuje produkt niezgodny z jego oczekiwaniami jakościowymi i przepłaca za gorszą jakość. Gdyby konsumenci wiedzieli, że w marynarce oferowanej jako „wełniana” nie ma w ogóle wełny, mogliby zrezygnować z zakupu

– powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.

Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów i wprowadzanie konsumentów w błąd prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył kary finansowe odpowiednio: Kubenz – 962 068 zł, Recman – 1 105 428 zł, Dastan Logistics – 42 930 zł.

Dwie firmy ukarane najwyższymi karami – Recman i Kubenz zmieniły już oznaczenie produkowanych ubrań na zgodne z rzeczywistym składem. Dodatkowe badania laboratoryjne przeprowadzone w sierpniu 2021 r. potwierdziły, że niezgodna z prawem praktyka została już przez nie zaniechana.

Dastan Logistics zmieniał oznaczenia produktów jedynie w odniesieniu do tych, których skład nie zgadzał się z wynikami badań laboratoryjnych, dlatego w decyzji nałożono na tego przedsiębiorcę nakaz zaprzestania stosowania praktyki z rygorem natychmiastowej wykonalności.

MD