Wydobycie ropy naftowej

PKB Wenezueli wzrosło pierwszy raz od 7 lat. Pomógł… kryzys energetyczny

03.04.2023
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

W 2022 r. PKB Wenezueli wzrósł o 12 proc. – wynika z danych ECLAC. To pierwszy wzrost gospodarczy po siedmiu latach nieustannego spadku. W tym czasie PKB Wenezueli spadło w sumie aż o 76,2 proc. Średnia wzrostu PKB w latach 2014-2021 wyniosła -15,4 proc. Najgorszy wynik zanotowano w 2020 r., w którym PKB spadł o 30 proc. Ostatecznie realny PKB zmniejszył się między 2013 r. a 2021 r. o 76,2 proc. W 2022 r. spadła również znacznie inflacja – z 1590 proc. w 2021 r. do 210 proc – czytamy w tygodniku Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Kryzys energetyczny pomógł

Wzrost cen ropy naftowej w 2022 r. przyczynił się do poprawy sytuacji gospodarczej w Wenezueli. Wpływy z eksportu tego surowca wzrosły o 18 proc., jednak poziom wydobycia pozostał na podobnym, niskim poziomie. Kraj posiadający największe na świecie potwierdzone rezerwy ropy od lat przeżywa trudności w sektorze naftowym, pogłębione przez nałożone sankcje uniemożliwiające sprzedaż ropy większości krajów na świecie.

Produkcja ropy z poziomu 2,5 mln baryłek dziennie (b/d) przed 2014 r. spadła w rezultacie do ok. 700 tys. b/d w 2022 r. W listopadzie 2022 r. USA poluzowały sankcje zezwalając firmie Chevron na współpracę z Wenezuelą przez sześć miesięcy. Kontynuacja łagodzenia sankcji będzie zależała m.in. od tego, czy Maduro zgodzi się na przeprowadzenie wolnych wyborów w 2024 r. Odtworzenie możliwości produkcyjnych w sektorze naftowym będzie
wymagało jednak znacznych inwestycji.

Umiarkowane ożywienie dotyczyło także górnictwa, handlu i transportu. Produkcja sektorów nienaftowych w 2022 r. wzrosła o ok. 4 proc. Wskaźnik aktywności gospodarczej liczony przez Observatorio Venezolano de Finanzas wzrósł o 13,3 pkt. proc.

Sytuacja pozostaje tragiczna

Największymi barierami rozwoju są nadal: słaby popyt krajowy, zły stan infrastruktury, ograniczony dostęp do kredytów bankowych oraz brak kapitału ludzkiego (od 2014 r. z Wenezueli wyemigrowało ponad 7 mln osób, a więc niemal 25 proc. populacji).

Poprawie uległy warunki życia ludności. Według badania ENCOVI, po raz pierwszy od lat zmniejszył się poziom ubóstwa – z 90,9 proc. w 2021 r. do 81,5 proc. w 2022 r. Jednocześnie rosną nierówności – współczynnik Giniego w 2014 r. wynosił 0,407, a w 2022 r. 0,603. Wenezuela stała się obecnie krajem z największymi nierównościami w Ameryce Łacińskiej (w 2021 r. Brazylia – 0,537, Kolumbia – 0,528).

MD/źródło: Tygodnik PIE

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA