ciężarówki na parkingu

Znacznie wzrósł polski eksport na Ukrainę. Wyprzedzają nas tylko Chiny

03.08.2023
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

Jak wskazują dane GUS, Polski eksport na Ukrainę przekroczył w 2022 r. wartość 10 mld USD, co oznacza wzrost o 37 proc. w ujęciu r/r. Ukraina z udziałem 2,8 proc. stała się 9. rynkiem eksportowym (w maju 2023 r. nawet już 8.), awansując z 15. miejsca w 2021 r. Polska stała się dla Ukrainy 2. największym dostawcą (udział 10-proc.), zaraz po Chinach, awansując z miejsca 4. i wyprzedzając Niemcy oraz Rosję – czytamy w najnowszym tygodniku Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Wartość polskiego eksportu na Ukrainę w okresie styczeń-maj 2023 r. utrzymała dynamikę wzrostu. Wynosząc 4,6 mld USD, był wyższy w porównaniu z analogicznym okresem 2021 i 2022 r. o odpowiednio 67 i 52 proc.

Struktura głównych grup towarowych wskazuje, że polski eksport w dużej mierze „obsługuje” wojenne potrzeby Ukrainy. Produkty o najwyższym udziale to: paliwa i oleje mineralne (21 proc.), pojazdy nieszynowe oraz ich części (10 proc.), broń i amunicja (8 proc.), maszyny i urządzenia elektryczne oraz urządzenia mechaniczne (po 6 proc.). Ich łączny udział w porównaniu z 2021 r. wzrósł niemal o 18 pkt. proc.

– czytamy w tygodniku.

Polski eksport wspiera odbudowę Ukrainy

Wśród towarów, których sprzedaż na rynek ukraiński szybko rosła, przekraczając wartość 20 mln USD, są przede wszystkim: woda i pozostałe napoje bezalkoholowe (40,6 mln USD; +246 proc. r/r), aparatura telefoniczna (40,5 mln USD; +198 proc. r/r), szkło (33,4 mln USD; +267 proc. r/r), pomidory (21,5 mln USD; +409 proc. r/r) czy cebula (21 mln USD; +1030 proc. r/r).

Z kolei według danych za okres styczeń-maj 2023 r. 12 kategorii towarowych przekroczyło łączną wartość ich eksportu z 2022 r. Wśród nich były m.in.: nawozy azotowe (98,3 mln USD), dresy i pozostała odzież (24,8 mln USD), produkty zawierające tytoń (23,7 mln USD) czy urządzenia do mechanoterapii i aparatura do masażu (12,9 mln USD).

Rosyjska agresja na Ukrainę oraz masowa imigracja ograniczyły także popyt na wiele dóbr konsumpcyjnych. Wśród dóbr, których sprzedaż na rynek ukraiński przekraczała 20 mln USD w 2021 r., spadki zanotowały aparatura odbiorcza dla telewizji (-55 proc. r/r),
statki powietrzne z napędem (-62 proc. r/r), zestawy ubraniowe damskie lub dziewczęce (-51 proc. r/r), spycharki, równiarki, niwelatory, koparki itp. (-55 proc. r/r) czy artykuły budowlane z tworzyw sztucznych (-50 proc. r/r).

Aktywność polskich firm na rynku ukraińskim to ostrożnie optymistyczny prognostyk. Zdobyte w ten sposób doświadczenia mogą zaprocentować w postaci intensywniejszej internacjonalizacji, w tym realizacją inwestycji bezpośrednich, których znaczenie będzie kluczowe dla powojennej odbudowy Ukrainy.

– uważają eksperci.

MD/źródło: Tygodnik PIE

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA