Tomasz Chróstny, UOKIK

Wakacje kredytowe: banki ignorują zalecenie UOKiK

26.07.2022
Łukasz Kowalczyk
Czas czytania: 2 minut/y

Już od 29 lipca kredytobiorcy hipoteczni będą mogli złożyć w swoim banku wniosek o wakacje kredytowe. Bankom nie zależy aby ta procedura była prosta i intuicyjna, dlatego wprowadzają różne komplikacje w procesie wnioskowania o odroczenie płatności raty.

Problem ten zauważył już prezes UOKiK Tomasz Chróstny, który dziś zajął stanowisko w tej sprawie:

Tymczasem, jak zwrócił uwagę nasz czytelnik, zapis o dokładnie tej treści na znajduje się wśród zasad wymaganych przez największy państwowy bank – PKO BP. Na stronie wyjaśniającej jak skorzystać z wakacji kredytowych możemy przeczytać:

Pamiętaj, że w każdym okresie musisz złożyć oddzielny wniosek. Kolejny wniosek możesz złożyć po zakończeniu poprzedniego okresu zawieszenia

Informacja dla klientów banku PKO

Czy zapis ten nie jest w sprzeczności z wymaganiami UOKiK? To pytanie przesłaliśmy do biura prasowego UOKiK. Wyjaśnienie opublikujemy jak tylko otrzymamy odpowiedź.

Co to są wakacje kredytowe i kto może z nich skorzystać?

Wakacje kredytowe to zawieszenie spłaty raty kredytu hipotecznego. Wakacje mogą dotyczyć jednej umowy zawartej w złotych polskich w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. ustawowe wakacje kredytowe to nawet 8 miesięcy bez spłaty rat kredytowych:

  • po 2 miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 r.
  • po 1 miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 r.

Wakacje kredytowe dotyczą zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Terminy na spłatę rat zostaną przedłużone bez żadnych dodatkowych odsetek. Według rządowych analiz w rezultacie obciążenia kredytowe Polaków zmniejszą się o nawet 3 mld zł rocznie.

Aby skorzystać z wakacji kredytowych, trzeba spełnić łącznie dwa warunki:

  • zawrzeć umowę kredytu hipotecznego przed 1 lipca 2022 r. oraz
  • zakończyć okres kredytowania co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Jeśli kredytobiorca korzysta już z wakacji kredytowych uzgodnionych wcześniej z bankiem, a złoży wniosek o wakacje na mocy nowych przepisów, to termin tych pierwszych wakacji skróci się z chwilą złożenia nowego wniosku u kredytodawcy.

Aktualizacja – odpowiedź UOKiK

W tej sprawie zwróciliśmy się bezpośrednio do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Oto pełna odpowiedź jaką otrzymaliśmy:

Prezes UOKiK w postępowaniach wyjaśniających będzie analizował m.in. właśnie kwestię wymogu oddzielnych wniosków na zawieszenie spłaty poszczególnych lat, który wprowadziły niektóre banki. Zgodnie z przepisami ustawy we wniosku o wakacje kredytowe konsument określa m.in. okres lub okresy w których chce zawieszenia płatności rat kredytu. Zdaniem UOKiK to do konsumenta należy wybór, czy chce złożyć jeden wniosek od razu na wszystkie wybrane przez siebie okresy wakacji kredytowych, czy będzie składał wnioski o zawieszenie raty sukcesywnie. Wymaganie przez banki składania oddzielnego wniosku dla każdego okresu lub nawet każdej raty kredytu może stanowić nadmierne utrudnienie konsumentów w skorzystaniu uprawnień ustawowych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Prezes UOKiK może wszcząć przeciw poszczególnym bankom postepowania w sprawie naruszania zbiorowych interesów konsumentów. Grożą za to kary do 10 proc. rocznego obrotu.

Zobacz też: Większość polskich firm całkowicie opuściło Rosję

ŁK

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA