Tak złych nastrojów wśród polskich przedsiębiorców jeszcze nie było
3 lutego 2022
Kamil Śliwiński

Tak złych nastrojów wśród polskich przedsiębiorców jeszcze nie było

Na rekordowo niskim poziomie znalazł się indeks nastrojów przedsiębiorców „Busometr” na pierwsze półrocze 2022 roku. Wyniósł on jedynie 34,4 punku, a zatem zmniejszył się o 7,8 punktu w stosunku do ostatniego badania dotyczącego nastrojów na II półrocze 2021 r.

„Busometr”, czyli inaczej Indeks Nastrojów Gospodarczych MŚP jest wskaźnikiem który ma zadanie określić stopień optymizmu małych i średnich przedsiębiorców oraz ich planowane działania w perspektywie najbliższych dwóch kwartałów.

Na indeks składają się trzy komponenty: koniunktury gospodarczej, rynku pracy i inwestycji. Wartości prezentowane są w przedziale od 0 do 100. Wyniki poniżej 50 oznaczają pesymizm, a powyżej optymizm przedsiębiorców.

Grobowe nastroje wśród MŚP

Wynik badania wskazuje na bardzo złą ocenę sytuacji gospodarczej Polski przez przedsiębiorców. Początek 2022 r. to wyjątkowo trudny czas dla biznesu z powodu często kilkukrotnego wzrostu rachunków za gaz, ogrzewanie i energię elektryczną oraz wzrostu obciążeń dla przedsiębiorców spowodowanego wprowadzeniem Polskiego Ładu. Nie bez znaczenia pozostaje również wciąż widoczny wpływ pandemii.

Kryzys wywołany pandemią COVID-19 wciąż jest widoczny w wielu polskich firmach. Gospodarka nie zdążyła się jeszcze w pełni odbudować, a już stoimy w obliczu kolejnych wyzwań, takich jak inflacja, rosnące koszty energii, czy zamieszanie z Polskim Ładem

– mówi Marcin Nowacki – wiceprezes ZPP.

Koniunktura gospodarcza uzyskała wynik 30,5 punktu i był to drugi najgorszy rezultat w historii badania. Zaledwie 12 proc. ankietowanych uważa, że w najbliższym półroczu ulegnie ona poprawie, podczas gdy aż 67 proc. spodziewa się jej pogorszenia.

Zdecydowanie najgorzej prezentuje się parametr „inwestycje”, który osiągnął najgorszy wynik w historii badania – 24,8 punktu. Od początku pandemii parametr ten był bardzo niski, jednak w stosunku do ostatniego badania spadł aż o 5,1 punktu.

Firmy obawiają się inwestować i widzimy to już od co najmniej kilku fal badania. Oznacza to, że realizowana strategia wsparcia inwestycji kolejnymi ulgami podatkowymi jest nieskuteczna. Z punktu widzenia biznesu kluczowa jest przewidywalność i stabilność prawna, a tego dzisiaj w sposób szczególny brakuje.” – mówi Jakub Bińkowski – członek zarządu i dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji ZPP.

Nieliczne pozytywne wnioski

Jedynym pozytywnym akcentem w przeprowadzonym badaniu jest rynek pracy, który został oceniony na 51,9 punktu. Zaledwie 7 proc. ankietowanych firm planuje redukcję zatrudnienia, zaś 13 proc. chce zatrudnić nowych pracowników. Pozostali nie planują zmian w tym zakresie zmian.

Mimo kryzysu rynek pracy utrzymuje dobrą pozycję, co potwierdzają również wskaźniki bezrobocia rejestrowanego podawane przez GUS, które w grudniu 2021 r. wyniosło 5,4 proc.

Badanie zrealizowano w styczniu 2022 r. na grupie badawczej 580 przedstawicieli sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

MD/źródło: ZPP