przedsiębiorcy

Styczniowe nastroje przedsiębiorców wyraźnie lepsze niż przed rokiem

17.01.2024
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

Nowy odsezonowany odczyt Miesięczny Indeks Koniunktury PIE wyniósł w styczniu 2024 roku 101,2 pkt., co oznacza przewagę nastrojów pozytywnych wśród przedsiębiorców. Styczniowy MIK jest o 6,3 pkt. wyższy od ubiegłorocznego odczytu styczniowego (94,9 pkt.). Firmy co prawda narzekają na rosnące koszty pracy (70 proc.), ale jednocześnie zmalało odczucie niepewności gospodarczej, którą wskazało obecnie 56 proc. badanych, czyli najmniej od początku 2021 roku – podaje Polski Instytut Ekonomiczny.

W 2024 r. firmy w Polsce wchodzą w relatywnie dobrych nastrojach, wyraźnie lepszych niż przed rokiem. Obecnie wskaźnik MIK jest 6,3 pkt. wyższy niż ubiegłoroczny odczyt styczniowy i wynosi, 101,2 pkt., co oznacza przewagę nastrojów pozytywnych wśród przedsiębiorców. Można zatem spodziewać się, że koniunktura gospodarcza w tym roku, zgodnie z prognozami niemal wszystkich profesjonalnych zespołów analitycznych, powinna przynieść ożywienie w krajowej gospodarce i odbicie po okresie stagnacji.

 ­– komentuje Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora PIE.

Wszystkie komponenty wykazują trend wzrostowy

Odsezonowane dane MIK wskazują, że wszystkie komponenty, które składają się na Miesięcznik Indeks Koniunktury, wykazują trend wzrostowy. Trzy komponenty MIK są powyżej poziomu neutralnego, a dwa z nich wzrosły m/m. Należą do nich wynagrodzenia (127,2 pkt.; wzrost o 7,9 pkt.) i płynność finansowa (118,6 pkt.; wzrost o 3,8 pkt.). Na wysoką wartość wynagrodzeń wpłynął duży udział przedsiębiorstw (44 proc.) planujących podnieść płace. Ma to związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w Polsce od stycznia 2024 r.

W styczniowym odczycie odnotowaliśmy także poprawę m/m wskaźnika wartości sprzedaży (wzrost o 3,9 pkt.) oraz nowych zamówień (wzrost o 9,9 pkt.), co może wynikać ze spadku inflacji, wzrostu wynagrodzeń i przewidywanej nieco większej skłonności konsumentów do zakupów, szczególnie w okresie przedświątecznym. Utrzymująca się wśród przedsiębiorców słaba ocena popytu na produkty i usługi nie wymusza zwiększania mocy produkcyjnych. Znajduje to wyraz w wartości tego komponentu, który od marca 2023 r. jest poniżej poziomu neutralnego (91,7 pkt. w styczniu br.).

Koszty pracownicze główną barierą?

W styczniu, podobnie jak miesiąc wcześniej, główną barierą utrudniającą działalność firmom były rosnące koszty pracownicze (70 proc. wskazań; wzrost m/m o 3 pkt. proc.). W opinii przedsiębiorców ten sam czynnik będzie wywierał największy wpływ na decyzje biznesowe 2024 r., przede wszystkim z powodu zapowiadanych podwyżek płacy minimalnej. Na silny wpływ kosztów pracowniczych wskazuje aż 56 proc. badanych.

Duże znaczenie w kontekście funkcjonowania przedsiębiorstw będzie miał także słaby popyt na produkty i usługi. Silny wpływ słabego popytu przewiduje 44 proc. przedsiębiorców. Kolejny czynnik o dużym wpływie na decyzje biznesowe to wdrażanie zielonej transformacji gospodarki. Blisko jedna trzecia (31 proc.) przedsiębiorców mówi o silnym wpływie tego czynnika. Jeśli chodzi o rosnące cyberzagrożenia, to 40 proc. przedsiębiorców uważa, że wpływ tego typu zagrożeń na biznes będzie słaby, ale 28 proc. jest odmiennego zdania i twierdzi, że będzie silny. Społecznie odpowiedzialna konsumpcja jako styl życia może silnie wpłynąć na prowadzenie biznesu w co piątej firmie. Niemal połowa przedsiębiorców (49 proc.) uważa, że wpływ robotyzacji i automatyzacji na funkcjonowanie biznesu w 2024 r. będzie słaby. Ponad płowa (53 proc.) firm widzi słaby wpływ wdrożenia polityki migracyjnej na swoje funkcjonowanie. Zdaniem 12 proc. przedsiębiorców, w rozpoczynającym się roku silny wpływ na działalność firm będzie miał rozwój sztucznej inteligencji, a aż 57 proc. ten wpływ ocenia jako słaby.

MD/źródło: Polski Instytut Ekonomiczny

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA