wieża kontroli lotów

Strajku kontrolerów lotów nie będzie! Zawarto porozumienie

27.05.2022
Redakcja
Czas czytania: < 1 minuta

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej doszła do porozumienia ze Związkiem Zawodowymi Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZKRL). Dokument kończy spór dotyczący wynagrodzeń i warunków pracy w Agencji. Teraz porozumienie musi zostać zaakceptowane przez pozostałe związki i Ministerstwo Infrastruktury.

Już w kwietniu informowaliśmy o grożącej Polsce procedurze anulowania lotów nad naszym krajem. Wówczas stronom udało się dojść do tymczasowego porozumienia, które miało obowiązywać do 10 lipca.

Jak się jednak okazuje nie musimy już się obawiać o strajk. Wszystko wskazuje na to, że właśnie doszło do stałego porozumienia między Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a związkiem zawodowym kontrolerów.

Obie strony wstępnie porozumiały się w zakresie zmian do regulaminu pracy i do regulaminu wynagrodzeń postulowanych przez stronę społeczną. Oba projekty zostaną przedstawione do konsultacji ze stroną społeczną oraz z Ministerstwem Infrastruktury

– czytamy w oświadczeniu PAŻP i kontrolerów.

Wypracowane zapisy i zmiany zgłaszane przez ZZKRL uporządkowały kwestie stanowisk pracy i zmierzają w kierunku minimalizacji liczby nadgodzin kontrolerów oraz eliminacji uznaniowości.

Nowy aneks do regulaminu pracy limituje wzrost dodatków, zmienia zasady wynagradzania kontrolerów nie tylko w Warszawie, ale w całym kraju, zmniejszając dysproporcje w poziomach przychodów między pracownikami.

Strony dążą do sytuacji, w której liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy nie będzie mogła przekraczać dla pracowników zatrudnionych na stanowisku kontrolera ruchu lotniczego 150 godzin w roku kalendarzowym, a dla informatorów służby informacji powietrznej 240 godzin w roku kalendarzowym

– napisano.

Przekroczenie dobowej normy czasu pracy dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą danego pracownika operacyjnego lub w przypadku, gdy szczególna potrzeba jest następstwem zdarzenia, które nie mogło być przewidziane przez pracodawcę przed rozpoczęciem dyżuru operacyjnego przez danego pracownika.

Ponadto, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest w trakcie tworzenia i wdrażania 24 postulatów dotyczących procedur bezpieczeństwa w PAŻP sformułowanych przez ZZKRL. Strony prowadzą prace nad kodeksem etyki oraz pozostałymi kwestiami socjalnymi.

MD/źródło: 300gospodarka

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA