Atom

Ruszyła petycja „Tak dla atomu”. Jej inicjatorzy chcą przyśpieszenia budowy elektrowni jądrowej w Polsce

23.05.2024
Redakcja
Czas czytania: < 1 minuta

Fundacja Ziemia Ojczysta zainicjowała petycję, której celem jest przyspieszenie budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Petycja, zatytułowana „Tak dla atomu”, wzywa rząd do podjęcia natychmiastowych działań ponad podziałami partyjnymi w celu realizacji tego strategicznego celu.

Autorzy petycji podkreślają, że Polska, będąc jednym z największych państw w Unii Europejskiej, wciąż bazuje na przestarzałych źródłach energii. To nie tylko negatywnie wpływa na środowisko, ale także zagraża bezpieczeństwu energetycznemu kraju. Petycja stawia jasne żądanie: rozpoczęcie budowy elektrowni jądrowej musi stać się priorytetem.

Petycja dostępna jest TUTAJ

Argumenty za energetyką jądrową

Jak podkreśla Fundacja, Energetyka jądrowa jest postrzegana jako stabilne, niskoemisyjne źródło energii, które może znacząco zredukować zależność Polski od węgla i gazu ziemnego. Jest to kluczowy element nie tylko dla modernizacji infrastruktury energetycznej, ale również dla ochrony środowiska naturalnego.

W dobie rosnących zagrożeń geopolitycznych i ekonomicznych, uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców energii staje się niezbędne. Elektrownie jądrowe, w przeciwieństwie do innych źródeł energii odnawialnej, oferują stabilność i ciągłość dostaw energii, co jest niezbędne dla utrzymania bezpieczeństwa energetycznego kraju.

– powiedziała redakcji PKB24 Barbara Ziemska, prezes Fundacji Ziemia Ojczysta.

Jak dodaje, Polska stoi przed kluczowym wyborem dotyczącym przyszłości swojej energetyki. Rozwój energetyki jądrowej to krok w kierunku nowoczesnych technologii i zrównoważonego rozwoju.

Petycja „Tak dla atomu” jest wyrazem społecznego poparcia dla tego kierunku i apelem o niezwłoczne działania, które pozwolą na zapewnienie stabilnych, bezpiecznych i ekologicznych źródeł energii dla przyszłych pokoleń. Poprzez petycję, jako obywatele wyrażamy swoje zaniepokojenie obecną sytuacją energetyczną kraju i wzywamy do podjęcia konkretnych kroków w kierunku budowy elektrowni jądrowej. Tylko poprzez zjednoczenie sił i działanie ponad podziałami partyjnymi osiągniemy ten cel

– uważa Ziemska.

MD/źródło: petycja Atom w Polsce

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA