Tomasz Chróstny, UOKIK

PILNE: UOKiK i policja w siedzibach kilku firm informatycznych

29.12.2021
Kamil Śliwiński
Czas czytania: < 1 minuta

Pracownicy UOKiK w asyście Policji przeprowadzili przeszukania w siedzibach Asseco Poland, Comarch Healthcare i Bestprojects. Z informacji UOKiK wynika, że spółki wraz z innymi podmiotami mogły zawrzeć zmowę przetargową.

Prezes UOKiK wszczął postępowanie w sprawie dostawy szpitalnych dostępów informatycznych. Jak poinformował:

Podejrzewamy, że mogło dojść do niedozwolonych ustaleń dotyczących podziału rynku oraz zmowy przetargowej. Zdecydowałem o wszczęciu postępowania wyjaśniającego i przeszukaniach w siedzibach podmiotów, które mogą być zaangażowane w praktyki ograniczające konkurencję. Przeszukania zostały dokonane po uzyskaniu zgody sądu i przy wsparciu Policji. Obecnie analizujemy zebrany materiał, który ma znaczącą wartość dowodową

Pracownicy UOKiK w asyście Policji przeprowadzili przeszukania w siedzibach trzech firm: Asseco Poland, Comarch Healthcare i Bestprojects.

Z informacji Urzędu wynika, że przedsiębiorcy wspólnie z innymi podmiotami mogli zawrzeć zmowę przetargową. Zawarte porozumienie mogło dotyczyć postępowań przetargowych na dostawę i wdrożenie systemów informatycznych wykorzystywanych przez służbę zdrowia.

Jak ponadto informuje UOKiK, postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom. Jeśli zebrany materiał potwierdzi podejrzenia, wówczas Prezes Urzędu rozpocznie postępowanie antymonopolowe i postawi zarzuty konkretnym podmiotom. Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara finansowa w wysokości do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy.

KŚ/źródło: UOKiK

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA