fotowoltaika

OZE: Pionierski projekt hybrydowy w Wielkopolsce

21.08.2023
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

W miejscowości Konary, na terenie dwóch gmin zlokalizowanych w województwie wielkopolskim – Gołańcz oraz Margonin, w sierpniu zostanie oficjalnie otwarta nowa farma fotowoltaiczna EDPR o mocy 45 MW. Projekt Konary jest pionierskim w skali Polski, a nawet Europy Środkowo-Wschodniej, przykładem wykorzystania idei cable-pooling (hybrydyzacji), czyli współdzielenia istniejącej infrastruktury przyłączeniowej przez kilka źródeł energii odnawialnej (OZE) o komplementarnym profilu pracy.

Farma Konary skorzysta z tej samej stacji odbiorczej, do której przyłączona jest, również należąca do EDPR, farma wiatrowa Pawłowo o mocy 78 MW. Całkowita moc przyłączeniowa stacji nie ulegnie zmianie. Żeby powstały w ten sposób układ spełniał wszelkie wymagania operatora systemu przesyłowego, nad jego pracą czuwać będą innowacyjne, uszyte na miarę, algorytmy.

Na terenie ponad 55 hektarów zainstalowano blisko 70 000 paneli fotowoltaicznych, których produkcja pozwoli zasilić rocznie około 20 tys. gospodarstw domowych. W całym, conajmniej 25 letnim okresie eksploatacji farmy Konary, może pozwolić na uniknięcie spalenia około 350 tys. ton węgla kamiennego oraz uniknięcie emisji około 840 tys. ton CO2. Jest to czwarta pod względem wielkości farma fotowoltaiczna Polsce.

Farma w Konarach powstała dzięki współpracy firm EDP Renewables z gminami Gołańcz i Margonin. Zrealizowanie projektu w modelu cable-pooling, było możliwe przed wejsciem w życie dedykowanych regulacji prawnych, dzięki temu, że EDPR posiada w swoich strukturach spółkę będącą operatorem systemu dystrybucyjnego. Wdrożenie wspomnianych regulacji, zaproponowanych ostatnio przez Senat, znakominicie ułatwi procesy inwestycyjne dla tego typu przedsięwzięć.

Projekt Konary to kolejne potwierdzenie innowacyjności i pionierskiej roli EDPR na polskim rynku OZE. W Konarach pokazujemy, że idea współdzielenia sieci przez uzupełniające się technologie OZE, realizowana przez nas z powodzeniem w Portugalii i Hiszpanii, również w Polsce może uwolnić potencjał przyłączenia dodatkowych gigawatów OZE. Przy aktualnych cenach energii, oraz w obliczu – miejmy nadzieję przejściowego – wyczerpania się tradycyjnych możliwości przyłączania nowych mocy OZE do sieci, cable pooling może przynieść ulgę polskim odbiorcom energii

– podkreśla Bartosz Fedurek, Dyrektor Generalny EDPR Polska.

Co istotne, inwestycję w Konarach realizujemy na terenie gmin, z którymi współpracujemy już wiele lat w obszarze farm wiatrowych, wzmacniając tym samym naszą lokalną obecność. Zarówno w Margoninie, jak i w Gołańczy nasze wiatraki produkują czystą energię już ponad kilkanaście lat

– dodaje.

Inwestycje realizowane przez EDPR w naszej gminie pozwoliły nie tylko na rozwój odnawialnych źródeł energii, ale również wpłynęły na poprawę lokalnej infrastruktury i ożywienia aktywności gospodarczej w regionie

– mówi Mieczysław Durski, Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz.

Cieszymy się, że ta współpraca trwa nadal i co więcej – przybiera ona coraz bardziej zaawansowane technologicznie formy Równie istotne jest stałe wspieranie lokalnych społeczności i ich inicjatyw – dodaje.

Inwestycja EDPR w farmę wiatrową Margonin, sięgająca 2008 roku, stanowiła przykład i inspirację dla sąsiednich gmin, które szybko dostrzegły korzyści wynikające z posiadania na swoim terenie nowoczesnej infrastruktury energetycznej. Dzisiaj EDPR jest największym inwestorem OZE w Wielkopolsce i liczymy, na to, że tych inwestycji będzie jeszcze więcej

–  podkreśla Janusz Piechocki, Burmistrz Margonina.  

Dzięki tej słonecznej elektrowni EDPR wzmacnia swój udział w dostarczaniu czystej energii do sieci, dysponując obecnie zróżnicowanym portfelem inwestycji wiatrowych i fotowoltaicznych. W niedługiej perspektywie czasowej firma zainauguruje drugą co do mocy wytwórczej farmę fotowoltaiczną w Polsce w miejscowości Przykona, również w województwie wielkopolskim. 

Od 2008 roku, kiedy to EDPR rozpoczęło swoją działalność w Polsce, firma zrealizowała projekty o mocy niemal 900 MW, pokazując swoje ogromne zaangażowanie w przyśpieszenie transformacji energetycznej w kraju i na świecie. Firma kładzie również duży nacisk na stymulację rozwoju ekonomicznego i społecznego swoich lokalnych społeczności. Prowadzone w gminach przez EDPR inicjatywy, takie jak program edukacyjny Twoja Energia czy turniej piłkarski Wind Cup, to przykłady działania biznesu odpowiedzialnego społecznie.

MD

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA