Orlen i Synthos chcą importować energię z ukraińskiej elektrowni jądrowej
13 kwietnia 2022
Redakcja

Orlen i Synthos chcą importować energię z ukraińskiej elektrowni jądrowej

Spółka ORLEN Synthos Green Energy, utworzona przez PKN ORLEN i Synthos Green Energy, planuje realizację inwestycji, która umożliwi import energii elektrycznej z Ukrainy i przyczyni się do stabilizacji i dywersyfikacji źródeł dostaw.

Energia elektryczna, która miałaby być przesyłana do naszego kraju, pochodziłaby z Chmielnickiej Elektrowni Jądrowej na Ukrainie. Spółka planuje importować go na bazie zmodernizowanej infrastruktury. Wcześniej przeprowadzi proces uzgodnień technicznych niezbędnych do realizacji tego przedsięwzięcia.

Inwestycja miałaby przyczynić się do zaspokojenia potrzeb polskiego przemysłu, a także umożliwić Polsce większe uniezależnienie od źródeł energii opartych na węglowodorach.

To już kolejny projekt spółki ORLEN Synthos Green Energy. Będzie ona także odpowiadać m.in. za przygotowanie i komercjalizację w Polsce technologii MMR i SMR, czyli mikro i małych reaktorów jądrowych.

MD