Pociąg PKP Intercity

Już milion Ukraińców skorzystało z bezpłatnych biletów PKP Intercity

31.03.2022
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

PKP Intercity wydało ponad 1 mln bezpłatnych biletów dla obywateli Ukrainy. Ponadto uruchomiono ponad tysiąc pociągów ze stacji przygranicznych. Wraz z 1 kwietnia zmienią się zasady wydawania nieodpłatnych biletów.

Od 26 lutego ponad 1 mln obywateli Ukrainy podróżowało bezpłatnie pociągami PKP Intercity w różnych kierunkach kraju. Z terenów przygranicznych od 24 lutego br. z transportu kolejowego skorzystało już 355 tys. osób. Główne kierunki dalszej podróży tuż po przekroczeniu granicy to Warszawa, Kraków, Wrocław czy Katowice.

Najwięcej osób, bo ponad 305 tys., pobrało darmowe bilety z Warszawy, blisko 151 tys. rozpoczęło podróż z Krakowa, ponad 90 tys. z Przemyśla i ponad 70 tys. z Wrocławia.

By umożliwić te przejazdy do tej pory uruchomiono łącznie ponad 1 tys. pociągów. Aby zapewnić jak największą sprawność przejazdów i umożliwić podróż jak największej liczbie osób, od 24 lutego do 29 marca br. spółka wzmocniła 1562 pociągi stałego kursowania na terenie kraju łącznie 5130 wagonami

Okres od 7 do 17 marca był szczytowy w zakresie przewozu uchodźców ze stacji przygranicznych. W ostatnich dniach PKP Intercity odnotowuje istotny spadek w zakresie przejazdu uchodźców pociągami spółki. W przypadku Przemyśla można mówić o zainteresowaniu mniejszym nawet o 63 proc., zaś w przypadku Chełma o ponad 66 proc.

Podróż na zachód

Obywatelom Ukrainy, którzy podróżują do Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii albo Węgier jest wydawany nieodpłatny bilet dodatkowy do ostatniej stacji w Polsce. Dalsza podróż odbywa się zgodnie z zasadami przyjętymi przez koleje zagraniczne, wskazano także.

Spośród kierunków zagranicznych, najwięcej osób wybiera przejazd do Niemiec. Od 9 marca do odwołania wszystkie pociągi PKP Intercity jadące z Warszawy, Przemyśla (przez Kraków) oraz Gdyni do Berlina i Frankfurtu nad Odrą kursują w kategorii InterCity (IC). Obecnie w kierunku Niemiec uruchamianych jest 12 pociągów. Dzięki temu obywatele Ukrainy mają więcej możliwości bezpłatnych podróży w 2. klasie m.in. w kierunku zachodnim.

Od 27 lutego br. do stacji Rzepin (przejazdy do Frankfurtu nad Odrą i Berlina) wydano ponad 157 tys. bezpłatnych biletów, z czego ponad 81 tys. zostało wykorzystanych na odcinku z Warszawy do Rzepina. W tym samym okresie do stacji Chałupki, umożliwiając dalsze przejazdy w kierunku Pragi i Wiednia wydano ponad 67 tys. bezpłatnych biletów, z czego ponad 26 tys. tylko na trasie Warszawa – Chałupki.

Nowe zasady od 1 kwietnia

PKP Intercity ogłosiło również, że bezpłatne przejazdy będą dostępne od 1 kwietnia na nowych zasadach.

Od 1 do 30 kwietnia br. z bezpłatnych przejazdów pociągami PKP Intercity mogą skorzystać: dzieci i młodzież do lat 18, kobiety, mężczyźni powyżej 60 roku życia, mężczyźni w wieku 18-60 lat, którzy są osobami z niepełnosprawnością lub osobami o ograniczonej sprawności ruchowej.

Dokumentami, które poświadczają prawo obywatela Ukrainy do skorzystania z bezpłatnego przejazdu w komunikacji krajowej są ukraiński paszport, który potwierdza przekroczenie granicy po 24 lutego 2022 roku lub dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, np. dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja studencka wraz z potwierdzeniem nadania numeru PESEL osobie, która przekroczyła granicę po 24 lutego 2022 roku.

Osoby z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej (dot. mężczyzn w wieku 18-60) oprócz dokumentów wskazanych powyżej będą musiały okazać dokumenty potwierdzające niepełnosprawność (ważne są także ukraińskie dokumenty).

MD/źródło: 300gospodarka

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA