Daniel Obajtek

Jest zgoda UOKiK na kolejną fuzję PKN Orlen

16.03.2022
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

W trakcie konferencji z udziałem prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego i wicepremiera Jacka Sasina ogłoszono warunkową zgodę na fuzję PKN Orlen i PGNiG. Może się ona odbyć jednak tylko po wcześniejszej sprzedaży spółki zarządzającej magazynami gazu PGNiG – i to odpowiedniemu nabywcy.

Przejęcie PGNiG jest kolejnym krokiem w budowie multienergetycznego koncernu przez PKN Orlen, po przejęciu w 2020 roku gdańskiego koncernu energetycznego Energa i bliskiemu realizacji przejęciu Lotosu.

Połączeniu PKN Orlen i PGNiG postawiono jednak twardy warunek przedstawiony przez prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego:

Fuzja PKN ORLEN i PGNiG może odbyć się pod warunkiem sprzedaży spółki Gas Storage Poland – zarządzającej magazynami gazu PGNiG.

Co więcej, Chróstny postawił też konkretne warunki co do tego kto powinien być nabywcą GSP:

Nabywca spółki Gas Storage Poland nie może prowadzić działalności na rynkach obrotu gazem ziemnym. Musi również zostać przez nas zaakceptowany i dawać gwarancje zachowania bezpieczeństwa energetycznego Polski

Jednocześnie PGNiG i Orlen zobowiązały się m.in. do zawarcia przynajmniej na 10 lat umowy powierzającej Gas Storage Poland lub jej następcy prawnemu pełnienie obowiązków operatora systemu magazynowania paliw gazowych stanowiącego własność podmiotu powstałego w wyniku połączenia PGNiG i Orlen.

Zgoda UOKiK na połączenie z PGNiG to kolejny istotny krok na drodze do powstania jednego, silnego koncernu multienergetycznego, który zagwarantuje bezpieczeństwo energetyczne nie tylko Polski, ale całego regionu. O tym, jak ważne jest bezpieczeństwo energetyczne przekonujemy się szczególnie wyraźnie w ostatnim czasie. Finalizacja procesu połączenia PKN Orlen, PGNiG oraz Lotosu to szansa na to, żeby Polacy mieli dostęp do bezpiecznej energii w akceptowalnych cenach

– twierdzi Daniel Obajtek.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r.

Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 39 197 mln zł w 2020 r.

MD

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA