Jedna z głównych agencji ratingowych twierdzi, że UE zawiesi wypłatę środków dla Polski

22.02.2022
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

Według agencji Ratingowej Moody’s, po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej częściowo zawieszona zostanie wypłata środków unijnych dla Polski w ramach Funduszu Odbudowy. Agencja uważa, że może to również wpłynąć na płatności w ramach siedmioletniego budżetu UE na lata 2021-2027.

Moody’s to jedna z trzech najważniejszych amerykańskich agencji ratingowych. Według niej zawieszenie środków dla Polski może zaważyć na wzroście gospodarczym Polski. Według prognoz dzięki środkom unijnym miał być wyższy o 0,3-0,5 pkt proc. w latach 2022-2025.

Znaczące cięcia środków unijnych mogą zaważyć na wzroście, biorąc pod uwagę, że obecnie przewidujemy wzrost finansowania o 0,3-0,5 punktu procentowego rocznie do wzrostu PKB Polski w latach 2022-2025 

– podaje Moody’s.

Cięcia środków budżetowych UE dla Polski i Węgier

W ubiegłym tygodniu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił wniesione przez Węgry i Polskę skargi podważające mechanizm warunkowości, który uzależnia korzystanie z finansowania z budżetu Unii od poszanowania przez państwa członkowskie zasad państwa prawnego.

Według agencji Moody’s, wyrok ten otwiera drogę do zawieszenia funduszy unijnych.

Mimo, że napięcia miedzy Rosją i Ukrainą, planowane na 3 kwietnia wybory parlamentarne na Węgrzech oraz ostatnie propozycje polskiego rządu dotyczące reformy sądownictwa zwiększają niepewność co do ogłoszenia jakiegokolwiek harmonogramu [dotyczącego ewentualnego wstrzymania środków], oczekujemy, że docelowo Komisja Europejska zaproponuje przynajmniej częściowe zawieszenie środków budżetowych UE dla obu krajów

– poinformowała agencja.

Zdaniem analityków Moody’s, takie działanie byłoby negatywne ze względów kredytowych, jednak jego efekt na krótką metę byłby ograniczony.

W 2020 r. dochody brutto Węgier i Polski ze środków budżetowych UE w ramach regulacji traktatowych odpowiadało 4,5 proc. i 3,5 proc. PKB. Natomiast, wpłaty do budżetu Unii Europejskiej wyniosły około 1 proc. PKB na każdy dwa kraje.

W ocenie agencji Moody’s, znaczące cięcia środków unijnych mogą zaważyć na perspektywach wzrostu obydwu krajów, uwzględniając prognozy, które wskazywały, że środki w ramach KPO zwiększą PKB Polski o 0,3-0,5 pkt proc. rocznie w latach 2022-2025 oraz 0,5 pkt proc. w przypadku Węgier.

Zawieszenie środków może również osłabić prognozy wzrostu. Zawieszenie finansowania nastąpiłoby jednak w okresie silnego wzrostu gospodarczego w obu krajach. Polska gospodarka jest nastawiona na silny wzrost w ciągu najbliższych kilku lat

– podaje agencja ratingowa.

MD/źródło: 300gospodarka

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA