Współpraca

Jak fundacje korporacyjne wpływają na społeczność?

12.07.2023
M O
Czas czytania: 2 minut/y

Fundacje korporacyjne stanowią istotny element zaangażowania społecznego przedsiębiorstw, które decydują się na prowadzenie działań charytatywnych, społecznych lub edukacyjnych poprzez dedykowane instytucje non-profit. Te fundacje są tworzone przez przedsiębiorstwa lub grupy korporacyjne w celu realizacji misji społecznej i przyczynienia się do dobra społeczeństwa. W Polsce istnieje kilka znaczących fundacji korporacyjnych, które prowadzą różnorodne inicjatywy społeczne, angażując się w obszary takie jak ochrona zdrowia, edukacja, kultura, pomoc społeczna i wiele innych.

Czym są fundacje korporacyjne?

Fundacja korporacyjna to organizacja non-profit utworzona przez przedsiębiorstwo lub grupę korporacyjną. Jej celem jest realizowanie działań charytatywnych, społecznych, edukacyjnych lub innych, które przynoszą korzyści społeczności lokalnej lub społeczeństwu jako całości. Fundacje korporacyjne często działają jako oddzielne jednostki od swoich macierzystych przedsiębiorstw, posiadają własne zarządy i budżety.

Fundacje korporacyjne stanowią narzędzie dla przedsiębiorstw do angażowania się w społeczności lokalne i rozwiązywania problemów społecznych. Poprzez finansowanie projektów charytatywnych, programów edukacyjnych czy innych inicjatyw, przedsiębiorstwa mogą pozytywnie wpływać na swoje otoczenie i budować pozytywny wizerunek. Przyznają one dotacje i stypendia organizacjom non-profit, badawczym lub edukacyjnym, wspierając rozwój nauki, sztuki, czy kultury.

Fundacje korporacyjne nawiązują partnerstwa z organizacjami non-profit, które mają podobne cele. Ta współpraca umożliwia wymianę wiedzy, zasobów i umiejętności, co prowadzi do skuteczniejszego rozwiązywania problemów społecznych. Działalność fundacji korporacyjnych przyczynia się do budowania trwałych relacji z interesariuszami, takimi jak klienci, pracownicy i inwestorzy. Zaangażowanie społeczne jest coraz bardziej doceniane przez społeczeństwo, co przekłada się na większe zaufanie i lojalność wobec przedsiębiorstwa.

Ile jest fundacji korporacyjnych w Polsce?

Dokładna liczba fundacji korporacyjnych w Polsce jest trudna do ustalenia, ponieważ ta liczba stale się zmienia. Istnieje wiele przedsiębiorstw, zarówno polskich, jak i międzynarodowych, które utworzyły swoje fundacje korporacyjne lub prowadzą działalność charytatywną na inne sposoby.

Według raportu „Badanie Filantropii Biznesu” z 2020 roku, 117 największych przedsiębiorstw w Polsce prowadziło działalność charytatywną poprzez swoje fundacje lub inne formy wsparcia. Niemniej jednak, nie wszystkie przedsiębiorstwa tworzą oddzielne fundacje korporacyjne. Niektóre mogą prowadzić działania społeczne bezpośrednio przez swoje działy odpowiedzialne za CSR lub poprzez współpracę z istniejącymi organizacjami non-profit.

Największe fundacje korporacyjne w Polsce

Fundacja PZU jest jedną z największych fundacji korporacyjnych w Polsce. PZU, jako jedno z największych towarzystw ubezpieczeniowych w kraju, angażuje się w szereg obszarów działalności społecznej. Skupia się ona na inicjatywach związanych z opieką zdrowotną, wsparciem społecznym, edukacją, kulturą, sportem i ochroną środowiska. Przykładem ich działalności jest program „PZU Pomoc”. Ma on na celu wspieranie osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez udzielanie wsparcia finansowego, edukacyjnego i medycznego.

Kolejna duża fundacja, to ta Banku Zachodniego WBK, która jest jedną z najbardziej aktywnych fundacji korporacyjnych w Polsce. Współpracując z Santander Bank Polska, fundacja skupia się na obszarach takich jak edukacja, nauka, przedsiębiorczość społeczna, pomoc społeczna i zdrowie. Fundacja Banku Zachodniego WBK prowadzi liczne projekty, w tym programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, inicjatywy wspierające rozwój przedsiębiorczości społecznej oraz wsparcie dla organizacji zajmujących się pomocą potrzebującym.

Fundacja PKO Banku Polskiego jest jedną z najstarszych i największych fundacji korporacyjnych w Polsce. PKO Bank Polski, będący jednym z największych banków w kraju, koncentruje swoje działania na obszarach takich jak edukacja, nauka, kultura, ochrona zdrowia i pomoc społeczna. Prowadzi ona różnorodne inicjatywy, takie jak programy stypendialne dla utalentowanych studentów, wsparcie dla instytucji kulturalnych, inwestycje w rozwój systemu opieki zdrowotnej i pomoc potrzebującym w ramach programu „Wspólny Cel”.

Fundacja Orange należy do Grupy Orange Polska – jednego z największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce. Jest zaangażowana w różnorodne inicjatywy społeczne, ale tworzy też własne, autorskie projekty i programy. takie jak MegaMisja, #SuperKoderzy, czy BurzaMózgów. Fundacja Orange skupia się na edukacji i przeciwdziałaniu zjawisku wykluczenia społeczno-cyfrowego. Jest operatorem Lekcji:Enter – jednego z większych projektów dydaktyki cyfrowej w Polsce, w którym szkolenia odbywa 75 tys. nauczycieli.

MO

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA