Matura

Co czwarty tegoroczny maturzysta wciąż nie wie jaki kierunek studiów wybierze

04.05.2023
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

Jak podaje Centralna Komisja Edukacyjna, do tegorocznej matury przystąpi 272 400 absolwentów liceów, techników i szkół branżowych. Rok temu było to nieco ponad 268 tys. (dane GUS), ale w 2023 r., w związku z reformą edukacyjną, kumulują się dwa roczniki, a matura przebiegnie w dwóch formułach.

Z badań platformy VULCAN przeprowadzonych na początku 2023 r. wśród ponad tysiąca maturzystów wynika, że 26 proc. z nich nie wie, jakie studia wybierze, a 12 proc. deklaruje, że w ogóle nie zamierza studiować.

Jeszcze pięć lat temu, gdy w badaniach PIE pytano maturzystów o dalsze plany, odsetek w ogóle nie zamierzających studiować wynosił 5 proc. We współczesnym świecie VUCA (skrót od słów: volatility – zmienność, uncertainty – niepewność, complexity – złożoność, ambiguity – niejednoznaczność), matura jako egzamin dojrzałości oraz przepustka do dalszej edukacji i lepszej pracy coraz bardziej traci na znaczeniu.

Matura nie jest konieczna?

Młodzi ludzie uważają że, ani zdana matura, ani ukończone studia nie gwarantują sukcesu w życiu. Takie trendy na rynku pracy, jak globalizacja, konkurencyjność, mobilność i ustawiczne kształcenie powodują, że wyznacznikiem wartości pracownika stała się jego efektywność, umiejętności i kompetencje.

Młodzież chętnie korzysta z alternatywnych ścieżek edukacji, jak specjalistyczne szkolenia i staże, ale także podejmuje się różnych prac, niekoniecznie związanych z zainteresowaniami. Rośnie także popularność gap year, czyli zrobienia świadomej przerwy w formalnej edukacji na rzecz zdobycia doświadczeń życiowych. Taki okres w życiorysie bywa doceniany przez pracodawców.

Oczekiwania pracodawców

Rewolucja technologiczna tak dynamicznie przekształca gospodarkę i społeczeństwo, że o potrzebie nowych, tzw. transformatywnych kompetencji, które trudno nabyć w toku tradycyjnych studiów, mówi się coraz częściej.

Z badań PIE, przeprowadzonych wśród pracodawców w 2022 r., wynika, że w przyszłości najbardziej poszukiwane na rynku pracy będą umiejętności działania w sytuacji niepewności oraz współpracy z innymi. Trzecie miejsce zajmuje kreatywność rozumiana jako łatwość znajdowania nieoczywistych rozwiązań. W tym kontekście szkoły wyższe czeka spore wyzwanie: zaproponować wachlarz przedmiotów, który przyciągnie młodzież i będzie gwarantował nabycie umiejętności potrzebnych na zmieniającym się rynku pracy.

MD/źródło: Tygodnik PIE

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA