Elektrownia jądrowa

Atom na Pomorzu będzie bezpieczny. Wydano pierwszą taką opinię w naszym kraju

13.06.2023
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) wydał ogólną opinię dotyczącą analiz bezpieczeństwa dla elektrowni jądrowej na Pomorzu. To pierwsza w kraju tego typu opinia w obszarze bezpieczeństwa jądrowego. Przedstawiony we wniosku złożonym przez Polskie Elektrownie Jądrowe zakres planowanej, niezależnej weryfikacji analiz bezpieczeństwa uznano za poprawny. To kolejny krok w kierunku uzyskania wszystkich wymaganych prawem zgód administracyjnych dla pierwszej wielkoskalowej elektrowni jądrowej w kraju

Wniosek o uzyskanie ogólnej opinii Prezesa PAA w sprawie niezależnej weryfikacji analiz bezpieczeństwa spółka Polskie Elektrownie Jądrowe złożyła do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki 26 września 2022 roku.

Stanowi on jeden z elementów procesu uzyskiwania zezwolenia na budowę obiektu jądrowego. Zgodnie z art. 36d ustawy – Prawo atomowe inwestor jest zobowiązany do zapewnienia niezależnej weryfikacji przeprowadzonej analizy przed przystąpieniem do budowy elektrowni jądrowej. 

Uzyskanie przez Polskie Elektrownie Jądrowe opinii Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki pokazuje, że w realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej idziemy konsekwentnie do przodu. Budowa elektrowni jądrowej to jedna z najbardziej skomplikowanych, złożonych inwestycji infrastrukturalnych na świecie. To proces rozłożony na lata, wymagający wielu kroków – milowych i mniejszych, które wspólnie złożą się na sukces. Pierwszy pozytywnie rozpatrzony tego typu wniosek potwierdza zarazem, że w tych najważniejszych kwestiach, w tym przede wszystkim bezpieczeństwa, będziemy przestrzegać najbardziej wymagających standardów

– powiedziała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. 

Na podstawie złożonego przez spółkę PEJ wniosku Prezes Państwowej Agencji Atomistyki ocenił proponowany opis (zakres i szczegółowość) weryfikacji, uwzględniając zarówno krajowe, jak i międzynarodowe wymagania odnośnie bezpieczeństwa jądrowego. W wydanej opinii Prezes PAA ocenił, że w opisie niezależnej weryfikacji analiz bezpieczeństwa właściwie wskazano główne elementy składowe analiz bezpieczeństwa obiektu jądrowego. 

W branży jądrowej bezpieczeństwo ma najwyższy priorytet i nie inaczej jest w przypadku inwestycji, którą realizujemy. Od samego początku do kwestii związanych z bezpieczeństwem podchodzimy bardzo sumiennie. Ustalenie przez Państwową Agencję Atomistyki, że zakres i szczegółowość planowanej, niezależnej weryfikacji analiz bezpieczeństwa są poprawne potwierdza wysoką jakość wykonanej przez nas pracy i pozwala nam przejść do kolejnych zadań, tak by elektrownia jądrowa na Pomorzu była obiektem w pełni bezpiecznym – powiedział Łukasz Młynarkiewicz, p.o. Prezesa Zarządu spółki Polskie Elektrownie Jądrowe. 

Celem weryfikacji analiz systemów bezpieczeństwa jest zapewnienie jak najwyższych standardów bezpiecznej eksploatacji elektrowni jądrowej. Przedstawione we wniosku PEJ analizy obejmowały zarówno analizy deterministyczne, czyli dotyczące tego, jak zachowa się reaktor jądrowy w różnych, nawet w najbardziej nieprawdopodobnych sytuacjach, jak i tzw. analizy probabilistyczne, które umożliwiają określenie mocnych i słabych stron danej instalacji wraz z oceną prawdopodobieństwa wystąpienia różnych zdarzeń oraz ich konsekwencji. Przedstawiony zakres planowanej weryfikacji analiz bezpieczeństwa oceniono jako poprawny. 

Program Polskiej Energetyki Jądrowej

Zgodnie z obowiązującym rządowym dokumentem „Program Polskiej Energetyki Jądrowej” w Polsce mają zostać wybudowane i oddane do eksploatacji elektrownie jądrowe generacji III+, które gwarantują obecnie najwyższe poziomy bezpieczeństwa. Pierwsza z nich o mocy 3750 MWe powstanie na Pomorzu przy wykorzystaniu technologii AP1000 od amerykańskiej firmy Westinghouse. 

Analizy bezpieczeństwa są częścią procesu oceny bezpieczeństwa obiektu jądrowego, wykonywanej systematycznie na etapie projektowania, a następnie w toku eksploatacji obiektu jądrowego. Ich celem jest zapewnienie, że wszystkie wymagania bezpieczeństwa jądrowego będą spełnione od rozpoczęcia do zakończenia eksploatacji obiektu jądrowego. W praktyce analizy bezpieczeństwa sprowadzają się do tworzenia modeli obliczeniowych odwzorowujących funkcjonowanie obiektu jądrowego we wszystkich możliwych warunkach, w tym awaryjnych.

Dodatkowo przeprowadza się wiele obliczeń przy wykorzystaniu zweryfikowanych i zwalidowanych narzędzi analitycznych. Analiza otrzymanych wyników jest następnie zestawiana z wymaganiami bezpieczeństwa jądrowego.

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA