Ludzie jedzący w restauracji

Wraz z nadejściem wiosny odżył polski sektor usług

21.04.2023
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

W kwietniu około 18 proc. firm zadeklarowało wzrost wartości sprzedaży (o 7 pkt. proc. więcej niż w marcu) a 16 proc. firm wzrost liczby nowych zamówień (o 8 pkt. proc. więcej niż w marcu). W tym samym okresie 65 proc. firm usługowych nie poniosło wydatków na inwestycje – czytamy w najnowszym tygodniku Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Pozytywne nastroje wśród usługodawców

Firmy usługowe (bez transportu i budownictwa) w 2021 r. stanowiły prawie połowę (48 proc.) wszystkich polskich przedsiębiorstw niefinansowych i zatrudniały 31 proc. pracujących w tych przedsiębiorstwach. Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK), mierzący nastroje przedsiębiorców w Polsce, pokazał, że w kwietniu wśród firm usługowych przeważają nastroje pozytywne. Kwietniowa wartość MIK dla usług jest wyższa m/m o 10,1 pkt. i wynosi 109,6 pkt. (poziom neutralny to 100 pkt.). W porównaniu z ubiegłorocznym odczytem z kwietnia obecna wartość MIK jest wyższa o 6,5 pkt.

Na pozytywne nastroje w usługach wpływa przede wszystkim wzrost wartości sprzedaży i liczby nowych zamówień. W kwietniu 18 proc. firm zadeklarowało wzrost wartości sprzedaży (w marcu było to 11 proc.). Nastąpił także wzrost liczby nowych zamówień, na co w badaniu kwietniowym wskazało 16 proc., podczas gdy w marcu było to 8 proc. Jednocześnie aż 83 proc. firm deklaruje, że nie planuje zmian w zatrudnieniu w najbliższych trzech miesiącach, 11 proc. zamierza zwiększyć zatrudnienie, a tylko 6 proc. rozważa zwolnienia pracowników. Ponadto, aż 90 proc. firm deklaruje, że utrzyma dotychczasowy poziom wynagrodzeń, a 9 proc. przewiduje podwyżkę dla pracowników.

Lepsza sytuacja finansowa

Od początku roku pozytywnie prezentuje się też płynność finansowa firm usługowych. W kwietniu 59 proc. przedsiębiorstw deklaruje, że ma środki finansowe wystarczające na funkcjonowanie ponad trzy miesiące, a 30 proc. na 2-3 miesiące. Tylko 2 proc. firm usługowych ocenia swoją sytuację jako niedostateczną, by funkcjonować nawet przez jeden miesiąc. Mimo relatywnie dobrej sytuacji finansowej, aż 65 proc. firm usługowych nie poniosło wydatków na inwestycje w aktywa materialne i niematerialne w ostatnich trzech miesiącach, przy czym 46 proc. uznało, że nie miało takiej potrzeby a 19 proc. odpowiedziało, że możliwości finansowe firmy na to nie pozwoliły.

Firmy usługowe w kwietniu skarżą się przede wszystkim na niestabilność sytuacji gospodarczej, która utrudnia zarówno bieżące funkcjonowanie, jak i planowanie przyszłości firmy. Niepewność jest wciąż największą barierą funkcjonowania (82 proc. wskazań). Na drugim miejscu są rosnące koszty pracownicze (72 proc.). Do tego dochodzą wysokie ceny energii (70 proc.). W takiej sytuacji nie dziwi fakt, że relatywnie dobra sytuacja finansowa firm usługowych nie przekłada się na inwestycje i rozwój firm. Powstaje jednak niepokój o rozwój i konkurencyjność firm usługowych w przyszłych okresach.

MD/źródło: Tygodnik PIE

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA