We wrześniu udzielono więcej kredytów mikroprzedsiębiorcom

31.10.2023
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

We wrześniu 2023 r., w porównaniu do września 2022 r., banki udzieliły więcej kredytów mikroprzedsiębiorcom (+11,6 proc.) i na wyższą wartość (+24,4 proc.). Najwyższy wzrost r/r liczby udzielonych kredytów we wrześniu dotyczył finansowania usług (+15,7 proc.) oraz budownictwa (+10,2 proc.), a w ujęciu wartościowym wzrost objął wszystkie branże.

Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych

W ujęciu produktowym banki udzieliły więcej kredytów obrotowych (+29,8 proc.) i kredytów inwestycyjnych (+5,7 proc.). Mniej udzielono kredytów w rachunku bieżącym (-8,5 proc.). W ujęciu wartościowym dodatnią dynamikę odnotowały kredyty obrotowe (+46,5 proc.), kredyty inwestycyjne (+10,0 proc.) oraz kredyty w rachunku bieżącym (+3,4 proc.).

W okresie styczeń–wrzesień 2023 w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku banki udzieliły więcej o (+11,3 proc.) kredytów mikroprzedsiębiorcom i na kwotę wyższą o (+7,9 proc.). W okresie tym banki udzieliły mniej o (-10,7 proc.) i o niższej wartości (-17,3 proc.) kredytów inwestycyjnych. Wzrosty w aspekcie liczbowym i wartościowym dotyczą kredytów obrotowych: odpowiednio (+17,0 proc.) i (+12,2 proc.) oraz kredytów w rachunku bieżącym (+0,5 proc.) i (+6,5 proc.).

Jakość Portfeli Kredytów dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych

Wrześniowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 5,63 proc. w ujęciu wartościowym. Nadal jest on na w miarę bezpiecznym poziomie. Produktowe Indeksy jakości we wrześniu 2023 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco: kredyty inwestycyjne 2,78 proc., kredyty w rachunku bieżącym 4,33 proc., oraz kredyty obrotowe 10,11 proc.. We wrześniu 2023 r. w porównaniu do sierpnia 2023 r. polepszył się (spadł) ogólny Indeks jakości o (-0,48).

Natomiast w okresie 12 miesięcy, czyli w porównaniu do września 2022, ogólny Indeks pogorszył się (wzrósł) o (+0,09). W okresie 12-miesięcznym pogorszyły się (wzrosły) także Indeksy dwóch rodzajów kredytów: obrotowych (+0,68) oraz w rachunku bieżącym (+0,04). Polepszył się (spadł) Indeks kredytów inwestycyjnych (-0,50).

Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców według sektorów

Na 12,8 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom we wrześniu br., 6,2 tys. zaciągnęły firmy usługowe (48,8 proc.) i 3,0 tys. handlowe (23,4 proc.). Łącznie ponad 72 proc. udzielonych we wrześniu 2023 r. kredytów przypada na te dwa sektory.

Z całkowitej kwoty 1,858 mld zł, banki udzieliły 723 mln zł (38,9 proc.) kredytów firmom z sektora usług oraz 475 mln zł (25,6 proc.) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów we wrześniu 2023 r. to 64,5 proc. łącznej wartości udzielonych kredytów mikroprzedsiębiorcom.

We wrześniu 2023 r. najwyższy wzrost r/r liczby udzielonych kredytów dotyczył finansowania usług (+15,7 proc.) oraz budownictwa (+10,2 proc.). W  ujęciu wartościowym we wrześniu 2023 r. w porównaniu do września 2022 r. dodatnia dynamika dotyczyła kredytów dla firm ze wszystkich branż. Najwyższe dynamiki odnotowały kredyty udzielone firmom usługowych (+32,2 proc.) oraz produkcyjnym (+30,6 proc.).

W trzech kwartałach 2023 w porównaniu do analogicznego okresu 2022 dodatnie dynamiki w ujęciu liczbowym dotyczyły kredytów udzielonych firmom ze wszystkich czterech sektorów. Najwyższa dynamika dotyczyła firm usługowych (+12,8 proc.) oraz budowlanych (+11,8 proc.). W ujęciu wartościowym w tym okresie banki udzieliły o (+14,9 proc.) wyższą kwotę kredytów firmom budowlanym oraz o (+9,3 proc.) usługowym. 

Jakość Portfeli Kredytów dla mikroprzedsiębiorców według branż

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) we wrześniu 2023 r. spłacane były kredyty przez firmy handlowe – wartość Indeksu wyniosła 5,95 proc. oraz przez firmy produkcyjne – wartość Indeksu to 5,92 proc.. Najlepszy (najniższy) odczyt we wrześniu br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora budownictwa i wyniósł 5,41 proc..

W porównaniu do września 2022 r. Indeks pogorszył się (wzrósł) w trzech branżach. Najbardziej w produkcji (+0,95) oraz handlu (+0,38). Indeks polepszył się (spadł) w branży usługowej (-0,49).

MD/źródło: BIK

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA