Fotowoltaika

W ubiegłym roku małe instalacje OZE wytworzyły ponad 6,7 TWh energii

09.05.2023
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

4259 małych instalacji OZE wytworzyło w 2022 r. ponad 6,7 TWh energii elektrycznej, z czego 4,6 TWh pochodziło z fotowoltaiki – wynika z opublikowanego corocznego raportu Prezesa URE. Moc małych instalacji na koniec ub. r. przekroczyła 3 GW

Zgodnie z definicją prawną, mała instalacja OZE to źródło o mocy zainstalowanej od 50 kW do 1 MW. URE podkreśla, że pod koniec 2021 r., w związku ze zmianą ustawową, górny limit mocy dla małej instalacji został podniesiony z 0,5 do 1 MW, w związku z czym do rejestru małych instalacji, prowadzonego przez regulatora przeszło ponad 3 tys. z nich, działających wcześniej na mocy koncesji.

Według danych z prowadzonego przez Prezesa URE rejestru (RMIOZE) na 31 grudnia 2022 r., wytwórcy produkowali energię w 4259 małych instalacjach, a łączna moc zainstalowana instalacji wpisanych na koniec 2022 r. do rejestru przekroczyła 3 GW, podczas gdy na koniec 2021 r. , jeszcze przed zmianą prawa, był to 1 GW.

Głównie fotowoltaika

Najwięcej – 3056 było małych instalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego. Ich moc zainstalowana wyniosła prawie 2492 MW. Na drugim miejscu pod względem liczby znalazły się małe elektrownie wiatrowe, których było 611, o łącznej mocy 403 MW. W kraju funkcjonowały też 404 elektrownie wodne zaliczane do małych instalacji OZE, o łącznej mocy niemal 100 MW, 180 źródeł biogazowych o łącznej mocy 75 MW, oraz 8 instalacji wykorzystujących biomasę, o łącznej mocy 4,6 MW.

Wytwórcy w małych instalacjach OZE wyprodukowali 6,728 TWh energii elektrycznej, co stanowiło niespełna 4 proc. całkowitej krajowej produkcji, która była na poziomie 175 TWh. Wytwórcy 42 proc. swojej produkcji z małych instalacji sprzedali tzw. sprzedawcom zobowiązanym, a 58 proc. zużyli sami lub sprzedali innym odbiorcom, niż sprzedawcy zobowiązani.

Jak zwraca uwagę URE, w 2021 r. do sprzedawców zobowiązanych trafiło 66 proc. produkcji z małych instalacji. W ocenie regulatora zmiana wskaźnika może mieć związek ze zmianą prawa i migracją źródeł o mocy 0,5-1 MW do grupy małych instalacji, ale nie można również wykluczyć, że zmiana trendu sprzedaży wynika z aktualnej sytuacji kontraktowej na rynku energii elektrycznej, czyli bardziej atrakcyjnej ceny energii elektrycznej oferowanej przez sprzedawców innych niż zobowiązani.

MD/źródło: Cire.pl

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA