Kontenery

W 2022 roku wartość polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych wzrosła o 27 proc.

17.02.2023
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

W okresie styczeń–listopad 2022 r. wartość sprzedaży za granicę towarów rolno-spożywczych osiągnęła rekordowy poziom. Wyniosła ona 43,6 mld euro (204 mld zł), czyli była o 27 proc. wyższa niż w porównywalnym okresie 2021 roku.

Dywersyfikacja i elastyczność kluczem do sukcesu

Do wzrostu wartości eksportu w znacznym stopniu przyczynił się korzystny dla eksporterów kurs złotego względem euro. Był on wsparciem dla konkurencyjności cenowej polskich produktów rolno-spożywczych na rynku międzynarodowym. 

Wpływ na przychody uzyskane ze sprzedaży zagranicznej przez krajowych eksporterów miały również wysokie ceny transakcyjne żywności na rynku międzynarodowym. Były one związane m.in. z gospodarczymi skutkami wojny na Ukrainie.

Uzyskiwane dobre wyniki w eksporcie towarów rolno-spożywczych świadczą o rosnącej aktywności krajowych przedsiębiorców w kierunku dywersyfikacji relacji biznesowych na rynkach krajów unijnych i krajów trzecich oraz wysokiej jakości oferowanych produktów. 

Dzięki dostosowywaniu oferty asortymentowej przez naszych rodzimych przedsiębiorców do zróżnicowanych preferencji konsumentów zagranicznych utrzymuje się popyt na polskie produkty na rynku międzynarodowym.

Wymiana handlowa na plus

Wzrost przychodów uzyskanych ze sprzedaży zagranicznej w okresie jedenastu miesięcy 2022 r., a także wyższe tempo wzrostu w odniesieniu do 2021 r. potwierdzają, że krajowi przedsiębiorcy działający w branży rolno-spożywczej dobrze radzą sobie na rynku międzynarodowym.

Eksport artykułów rolno-spożywczych pozwala na zagospodarowanie nadwyżek żywności produkowanej w Polsce, stanowi ważne źródło przychodów dla polskiego przemysłu rolno-spożywczego i pozytywnie wpływa na gospodarkę kraju.

Jednocześnie import towarów rolno-spożywczych wyniósł 29,2 mld euro (136 mld zł) i był o 29,2 proc. wyższy niż przed rokiem. Dodatnie saldo wymiany handlowej ukształtowało się na poziomie 14,4 mld euro (67 mld zł), o 22,7 proc. wyższym niż w okresie styczeń–listopad 2021 r.

Do krajów UE sprzedawano głównie: mięso drobiowe (3,0 mld euro), papierosy (2,7 mld euro), produkty mleczne (2,4 mld euro), mięso wołowe (1,6 mld euro), pieczywo i wyroby piekarnicze (1,6 mld euro), karmę dla zwierząt (1,4 mld euro), a także wyroby czekoladowe (1,4 mld euro).

Logo KOWR

MD

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA