kopalnia węgla

TAURON sprzedaje kopalnie. Podpisano umowę z Ministrem Aktywów Państwowych

21.10.2022
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

TAURON zawarł z Ministerstwem Aktywów Państwowych warunkową umowę sprzedaży 100 proc. akcji spółki TAURON Wydobycie, w skład której wchodzą zakłady górnicze Sobieski, Janina i Brzeszcze. W piątek w Warszawie umowę podpisali Wicepremier i Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin oraz Paweł Szczeszek i Tomasz Szczegielniak – prezes i wiceprezes Grupy TAURON.

Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży ze Skarbem Państwa przybliża nas do zakończenia procesu wydzielenia aktywów wydobywczych z Grupy TAURON. To jeden z najważniejszych procesów restrukturyzacyjnych prowadzonych w Grupie w ostatnich latach. Jego finalizacja przybliży nas do osiągnięcia założeń Zielonego Zwrotu TAURONA poprzez odblokowanie potencjału inwestycyjnego Grupy. Na wartość oferty złożonej przez Ministerstwo Aktywów Państwowych wpływa przede wszystkim konieczność pokrycia przyszłych potrzeb finansowych spółki, w tym na realizację inwestycji zapewniających funkcjonowanie tych kopalni w perspektywie zgodnej z rządowymi planami dla sektora 

– mówi Paweł Szczeszek, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – 

Cena zbycia 1 zł uwzględnia długoterminowe projekcje finansowe obejmujące lata 2022-2049 i została ustalona w następstwie wyceny akcji spółki wydobywczej przez zewnętrzny, niezależny podmiot doradczy. Wartość bilansowa netto posiadanych przez TAURON akcji spółki, uwzględnionych w cenie nabycia i pomniejszona o dokonane odpisy aktualizujące, wynosi obecnie 0 zł. Transakcja nie ma wpływu na EBIT/EBITDA TAURON.

Konieczność wydzielenia kopalni ze struktur Grupy jest podyktowana zaostrzającą się polityką instytucji finansowych zmierzających, pod wpływem regulacji Komisji Europejskiej, do dekarbonizacji swoich portfeli inwestycyjnych. Potwierdza to ostatnia ocena analityków Agencji Fitch, którzy w komentarzu do ratingu TAURONA podkreślili, że sprzedaż kopalni pozytywnie wpłynie na profil biznesowy i finansowy TAURONA, zwiększając możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego i przyspieszenia procesu zielonej transformacji 

– wyjaśnia prezes Szczeszek.  

Zakup kopalni przez Skarb Państwa uwarunkowany jest nieskorzystaniem przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa („KOWR”) z prawa pierwokupu akcji spółki oraz umorzeniem zadłużenia TAURON Wydobycie wobec TAURON Polska Energia.  Wartość bilansowa wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek wewnątrzgrupowych wynosi 0 zł. Do transakcji, po spełnieniu warunków zawieszających, dojdzie nie wcześniej niż  31 grudnia 2022 r.

Równocześnie z przygotowaniami związanymi z wydzieleniem aktywów wydobywczych, TAURON przygotowuje się do wydzielenia aktywów wytwórczych opartych na węglu do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

TAURON Wydobycie to obecnie jeden z kluczowych producentów węgla energetycznego w Polsce. W Grupie TAURON zajmuje się wydobyciem, wzbogacaniem i sprzedażą węgla kamiennego w trzech Zakładach Górniczych: Sobieski, Janina oraz Brzeszcze. W każdej z kopalń spółka realizuje działania prowadzące do sukcesywnej poprawy efektywności i wydajności.

MD

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA