Rzecznik MŚP: Obowiązek raportowania ESG przez małe i średnie firmy to absurd

04.12.2023
Redakcja
Czas czytania: 4 minut/y

Czy małe i średnie przedsiębiorstwa powinny przestrzegać narzuconych przez UE terminów w zakresie raportowania? Opinie wśród ekspertów są podzielone: niektórzy uznają te wymogi za nadmierne obciążenie i absurd, podczas gdy inni widzą w nich szansę na rozwój i dostosowanie się do globalnych trendów. W biznesie wrze! – słowa Adama Abramowicza, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, zainicjowały III Kongres ESG Polska Moc Biznesu na PGE Narodowym w Warszawie (4.12). 

Wydarzenie, będące centrum wymiany wiedzy dla ekspertów i liderów biznesu, rozpoczęło się od śniadania prasowego, podczas którego Abramowicz podjął także kontrowersyjny temat, stwierdzając, że „ZUS łamie Konstytucję RP i Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności”.

Podczas inaugurującego śniadania prasowego III Kongresu ESG Polska Moc Biznesu, Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, poruszył dwa istotne tematy, które wywołały silne reakcje i dyskusje. Pierwszy „Czy sektor MŚP udźwignie koszty związane z raportowaniem ESG?” dotyczył wyzwań, z jakimi mogą się zmierzyć MŚP w kontekście spełniania wymogów raportowania ESG. „Wyzwania związane z raportowaniem ESG dla sektora MŚP mogą być znaczące, lecz równie ważne jest zrozumienie, jak te zmiany wpłyną na ich przyszłość i dostosowanie do globalnych trendów” – skomentował Abramowicz.

Stajemy przed poważnym ryzykiem zamykania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). W kontekście obecnego rynku, gdzie wielkie korporacje mają wiedzę i zasoby, mniejsza konkurencja może zostać wyparta. (…) Największe obawy przedsiębiorców budzi wzrost kosztów – energii, płac, ubezpieczeń społecznych. Obecnie firmy jeszcze radzą sobie z tymi wyzwaniami, ale nadciąga fala problemów, która może zagrozić stabilności gospodarki. Ta 'fala’ to wymogi raportowania ESG, które będą obowiązywać wszystkich – od małych sklepów po warsztaty. Generowane przez to dodatkowe koszty mogą obciążać nie tylko przedsiębiorstwa, ale całą gospodarkę. „Jeśli nie podejmiemy odpowiednich działań, koszty raportowania ESG mogą doprowadzić do zamknięcia wielu MŚP, co w konsekwencji przyniesie korzyści dużym korporacjom

 zauważa Adam Abramowicz.

Abramowicz podkreśla również, że podejście Komisji Europejskiej do wymuszania zmian w zakresie raportowania ESG różni się od systemu zachęt stosowanego w USA, co może mieć negatywne skutki nie tylko dla polskiej, ale i europejskiej gospodarki.:

Kolejnym problemem jest sytuacja w ZUS, szczególnie dla spółek prawa handlowego z jednoosobowym zarządem, co przysparza im trudności. Podbicie kosztów produkcji ostatecznie odbije się na konsumentach poprzez wyższe ceny końcowe produktów. Należy podjąć wszelkie działania, by ograniczyć obowiązek raportowania ESG do dużych spółek, chroniąc tym samym mniejsze przedsiębiorstwa

– konkluduje Abramowicz

Teoretycznie dyrektywa CSRD ma ograniczyć niewłaściwe praktyki, co przyniosłoby korzyść dla środowiska. Ale czy na pewno? Trudno ocenić skalę pozytywnych efektów tego przedsięwzięcia, za to koszty są już wiadome i z pewnością będą poważne. KE nie zrobiła żadnego rzetelnego badania, które oszacowały koszty ESG dla MŚP 

– podkreślił Artur Szczepek, szef gabinetu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

ZUS łamie prawo?

Drugim tematem było stwierdzenie Abramowicza, że „ZUS łamie Konstytucję RP i Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności”. Podniesienie tej kontrowersyjnej kwestii dotyczącej działań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wzbudziło dyskusję o potencjalnych naruszeniach praw konstytucyjnych i międzynarodowych oraz ich wpływie na polski sektor biznesowy i społeczeństwo.

Agendy rządowe uzurpują sobie prawo do ustanawiania nowych norm prawnych. Widzimy to na przykładzie ZUS. Od wielu lat toczy się dyskusja nad terminem „wspólnik iluzoryczny” lub „spółka niemalże jednoosobowa”. Sąd rejestruje takie spółki, ale ZUS kwestionuje status prawny takiego podmiotu. Skutkuje to nałożeniem składek obejmujących nawet kilka lat wstecz. Powoduje to poczucie niesprawiedliwości wśród wspólników, którzy zawierają umowę w dobrej wierze, a są oskarżani de facto o oszustwo. Rzecznik MŚP skierował do prokuratury wniosek o wszczęcie śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień wobec jednego z urzędników ZUS

 – zaznaczył dr n. pr. Marek Woch, zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Kolejnymi tematami, równie istotnymi z perspektywy biznesu, które zostały omówione podczas śniadania prasowego, były:

„Poland. Heritage that drives the future.” Program udziału Polski w Wystawie Światowej Expo 2025 w Osace, Kansai, to inicjatywa mająca na celu zaprezentowanie dziedzictwa kulturowego i technologicznego Polski jako siły napędowej przyszłych innowacji. – Eliza Klonowska–Siwak, Zastępca Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej Expo 2025, omówiła plany udziału Polski w Wystawie Światowej Expo 2025 w Osace, Kansai. Szczególny nacisk położono na prezentację dziedzictwa kulturowego i technologicznego Polski jako siły napędowej dla przyszłych innowacji.

  • Na wystawie skupimy się na dziedzictwie które przez pokolenia niosło wielu wybitnych Polaków, spośród których dla Japończyków najważniejszy jest Fryderyk Chopin. Przedstawimy wizerunek Polski jako kraju, którego głównym zasobem są ludzie – twórczy, otwarci, solidarni, profesjonalni, a nade wszystko odważni w swoich myślach i działaniach. Warto również podkreślić, że nasz pawilon będzie zbudowany tak, by zostawić jak najmniejszy ślad węglowy – przekonywała Eliza Klonowska–Siwak.

„Efekty synergii i rola współpracy przy realizacji projektów energetyki jądrowej” – Szczepan Ruman z Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej INDUSTRIA S.A. przedstawił znaczenie współpracy międzysektorowej w rozwoju bezpiecznej i zrównoważonej energetyki jądrowej.

Szczepan Ruman podkreślił kluczowe aspekty przyszłości energetyki w Polsce:

Obecnie ponad 70 proc. naszej energii pochodzi z węgla, a naszym celem jest dostarczenie skutecznych alternatyw. Z uwagi na nasze duże zapotrzebowanie energetyczne, niemożliwe jest poleganie wyłącznie na odnawialnych źródłach energii (OZE). Dlatego energię jądrową uważamy za niezbędny element naszej strategii energetycznej. W szczególności reaktory wysokotemperaturowe mogą okazać się kluczowymi dla przemysłu, choć na razie pozostają tematem przyszłościowym. Uważam, że tradycyjna energetyka jądrowa doświadczy swoistego renesansu. Należy jednak pamiętać, że im mniejszy jest reaktor, tym wyższe są koszty wytworzonej przez niego energii. Zdecydowaliśmy się na partnerstwo z Rolls-Royce ze względu na ich doświadczenie w pracy nad reaktorami i oferowaną największą moc. Co istotne, reaktory Rolls-Royce charakteryzują się modułową budową, co umożliwia łatwy transport i montaż w miejscu docelowym. Reaktory typu SMR mogą być lokalizowane na południu Polski, oferując nie tylko energię, ale również ciepło, co jest dodatkowym atutem tej technologii

 podkreślił Szczepan Ruman.

„System kaucyjny 2025: Rewolucja w gospodarowaniu odpadami i recyklingu” – dr hab. inż. Krystian Szczepański, Dyrektor IOŚ-PIB, podkreślił jak planowany na 2025 rok system kaucyjny może zmienić zarządzanie odpadami i recyklingiem w Polsce, przyczyniając się do ochrony środowiska.

Od 1 stycznia 2025 wprowadzimy rewolucję – system kaucyjny, dzięki któremu zwiększymy wolumen odzyskanych butelek. Do 2035 r. zamierzamy osiągnąć 77 proc. w dziedzinie selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych. Chcemy, aby każdy producent czuł się odpowiedzialny za to, co projektuje, również pod kątem wyboru opakowania. Już na etapie produkcji powinniśmy się zastanowić, czy opakowanie będzie się nadawało do recyklingu. W odpadach komunalnych mamy tylko 3 proc. odpadów opakowaniowych. To niewiele, ale bardzo dużo pod kątem pozyskania surowca. Pamiętajmy, że rocznie produkujemy 14 milionów ton odpadów komunalnych 

– zaznaczył Krystian Szczepański.

MD


Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA