Przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw na wyzwania Dyrektywy CSRD

10.07.2024
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

W obliczu nadchodzących zmian prawnych, Fundacja Instytutu Przedsiębiorczości Społecznej stawia sobie za cel przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na wyzwania związane z dyrektywą CSRD, dotyczącą raportowania niefinansowego. Dyrektywa ta, choć bezpośrednio dotyczy dużych przedsiębiorstw, będzie miała wpływ na cały łańcuch wartości, w tym MŚP, które będą musiały dostosować się do nowych wymogów w zakresie ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz ochrony środowiska.

Edukacja i Wsparcie dla MŚP

Fundacja podkreśla, że małe i średnie przedsiębiorstwa muszą dowiedzieć się, jak najlepiej przygotować się na te zmiany, aby pozostać konkurencyjnymi partnerami dla dużych firm. Kluczowe jest, aby działania podejmowane w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) były spójne z ich strategią biznesową, co nie tylko zwiększy ich wiarygodność, ale również pomoże uniknąć niepotrzebnych kosztów.

Chcemy aby przedsiębiorcy potraktowali te zmiany jako inwestycję, która wpłynie na ich wiarygodność i reputację. Stworzyliśmy poradnik dla MŚP, który zawiera szereg praktycznych wskazówek dotyczących realizacji działań CSR w trzech głównych obszarach: ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności oraz ochrony środowiska.

– mówi Prezes Fundacji Instytutu Przedsiębiorczości Społecznej Monika Nowacka.

Realizacja Praktyk CSR

Fundacja promuje opracowywanie kodeksów etycznych, realizację programów edukacyjnych dla pracowników i lokalnych społeczności, działania charytatywne oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi i uczelniami. Ważne jest, aby te działania były integralną częścią strategii biznesowej firmy, co wpłynie na jej konkurencyjność i wiarygodność na rynku.

Podczas gdy duże przedsiębiorstwa będą musiały przeznaczyć znaczne środki na dostosowanie się do dyrektywy CRD, Fundacja chce wspierać MŚP w sposób, który minimalizuje koszty i maksymalizuje korzyści. Ważne jest, aby te firmy były odpowiednio edukowane i aby wiedziały, że społeczna odpowiedzialność biznesu może być zrealizowana w sposób, który przynosi korzyści zarówno im, jak i ich otoczeniu.

Polska boryka się z problemami demograficznymi oraz wyzwaniami na rynku pracy, zwłaszcza w kontekście powrotu matek po urlopach macierzyńskich. Dlatego nasze działania skupiają się na dostosowaniu praktyk CSR do specyficznych potrzeb naszego kraju, zamiast narzucania rozwiązań globalnych, które nie zawsze odpowiadają lokalnym realiom.

– dodaje Monika Nowacka.

Współpraca Międzysektorowa

Fundacja zachęca również do tworzenia partnerstw międzysektorowych, łącząc biznes z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami publicznymi. Takie współprace mogą przynieść korzyści wszystkim zaangażowanym stronom i przyczynić się do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

Dzięki inicjatywom Fundacji Instytutu Przedsiębiorczości Społecznej, małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce mają szansę odpowiednio przygotować się na nadchodzące zmiany prawne. Edukacja, wsparcie oraz promowanie odpowiedzialnych praktyk biznesowych są kluczowe dla zapewnienia, że MŚP nie tylko przetrwają, ale także będą prosperować w nowym środowisku regulacyjnym.

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA