Propozycje MRiT dla rynku mieszkaniowego. Znamy zdanie deweloperów na ich temat

07.01.2023
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

Polski Związek Firm Deweloperskich zapoznał się z propozycjami Ministerstwa Rozwoju i Technologii dotyczącymi zmian w regulacjach odnoszących się do inwestycji mieszkaniowych. PZFD popiera rozwiązania mające na celu doprecyzowanie i uporządkowanie obecnego stanu prawnego. Liczy również, że inicjatywa legislacyjna oraz inne towarzyszące jej działania pozwolą ułatwić spełnienie marzeń Polaków o własnym lokum w odpowiednim standardzie.

Znaczna część z przedstawionych przez resort rozwoju i technologii propozycji stanowi realizację postulatów branży deweloperskiej. Polski Związek Firm Deweloperskich od dawna apelował m.in. o wprowadzenie zmian w zakresie obliczania współczynnika intensywności zabudowy. Obecne regulacje doprowadziły do sytuacji, w której powierzchnia balkonów i tarasów w nowych inwestycjach projektowana jest kosztem powierzchni mieszkalnej.

Stoi to w sprzeczności z potrzebami nabywców, którzy po okresie pandemii szczególnie interesują się zakupem mieszkań posiadających duże balkony, tarasy czy przydomowe ogródki. Według PZFD pozytywnym aspektem jest również zwrócenie uwagi na problem grodzonych osiedli. Związek od lat stoi na stanowisku, żeby zaprzestać wygradzania terenów pomiędzy inwestycjami, choć często dzieje się tak na wniosek samych nabywców mieszkań.

Niektóre z proponowanych rozwiązań wymagają jednak doprecyzowania. Obawy PZFD budzi projekt zwiększenia minimalnej odległości budynków mieszkalnych wielorodzinnych od granicy działki z obecnych 4 do 6 metrów. Wiele firm nabyło wcześniej tereny, na których można realizować inwestycje zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami. Zmiana minimalnej odległości może więc oznaczać całkowity brak możliwości wykorzystania tych działek, co będzie miało negatywny wpływ na liczbę oferowanych na rynku pierwotnym mieszkań. Zmniejszenie podaży lokali prowadzić może z kolei do wzrostu cen.

Obawy PZFD budzi również propozycja wprowadzenia minimalnej wielkości lokali użytkowych. Ograniczenie to według organizacji nie powinno m.in. mieć zastosowania do lokali znajdujących się w budynkach hotelowych, w których oferowane są apartamenty na sprzedaż (tzw. condohotele), kupowanych w większości przez nabywców indywidualnych.

Jednak pełna ocena postulowanych zmian będzie możliwa dopiero po przedstawieniu przez resort projektu, na który czeka PZFD.

Jesteśmy przekonani, że tylko w sprzyjającym otoczeniu i przy współdziałaniu z państwem nasza branża będzie w stanie efektywnie funkcjonować, realizując jednocześnie fundamentalnie ważny społecznie cel, jakim jest zapewnienie jak największej liczbie obywateli ważnego dla jakości ich życia dobra w postaci mieszkań i domów. Dlatego deklarujemy chęć pełnej współpracy przy nowelizacji przepisów, jak również podzielenia się naszą wiedzą i doświadczeniem. Ma to szczególne znaczenie w przypadku tak ważnego i złożonego rynku, gdzie splatają się potrzeby bardzo wielu grup konsumentów o zróżnicowanych oczekiwaniach i sile nabywczej, na który istotny wpływ mają też czynniki niezależne od deweloperów, jak choćby środowisko stóp procentowych i podaż kredytów hipotecznych. Wszelkie nowe pomysły powinny zatem opierać się na rzetelnej, głębokiej i wieloaspektowej analizie obecnej sytuacji, w tym wpływu na nią obecnie obowiązujących regulacji, by uniknąć wdrożenia rozwiązań, które niwelując jedne ryzyka i problemy, stworzą jednocześnie nowe.

– mówi Konrad Płochocki, wiceprezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich.
MO

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA