Pracę podjęło 120 tys. Ukraińców spośród tych którzy przybyli do Polski po wybuchu wojny
9 maja 2022
Redakcja

Pracę podjęło 120 tys. Ukraińców spośród tych którzy przybyli do Polski po wybuchu wojny

Jak podała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg pracodawcy zgłosili zatrudnienie na podstawie nowych przepisów blisko 120 tys. obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego tego roku.

Mamy blisko 120 tys. obywateli Ukrainy, którzy podjęli zatrudnienie na uproszczonych zasadach

– powiedziała Maląg w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kepnie.

Jak dotąd obywatelom Ukrainy nadano ponad 1,1 mln numerów PESEL.

Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z wojną na terenie tego państwa wprowadzono ścieżkę legalizacji pobytu obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed rosyjską agresją.

Osobom, których pobyt na terytorium Polski jest lub był uznawany za legalny, jest udzielane zezwolenie na pobyt czasowy. Jest ono udzielane jednorazowo na okres 3 lat, licząc od dnia wydania decyzji.

Ustawa zakłada nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną. Rozwiązanie pozwala na realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób. W celu ułatwienia dostępu do usług publicznych online wraz z nadaniem numeru PESEL obywatele Ukrainy mogą uzyskać profil zaufany.

Jednocześnie zagwarantowany został dostęp obywatelom Ukrainy do polskiego rynku pracy oraz rejestracja w powiatowym urzędzie pracy.

Pracodawca zatrudniający uchodźcę z Ukrainy musi w ciągu 14 dni powiadomić za pośrednictwem praca.gov.pl właściwy urząd pracy o powierzeniu pracy. Obywatele Ukrainy mogą również skorzystać z usług rynku pracy w postaci m.in. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń – na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

MD/źródło: 300gospodarka