Robotyzacja

PIE: Polski przemysł potrzebuje więcej robotów. Wypadamy blado nawet na tle Grupy Wyszehradzkiej

03.07.2024
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

W 2022 r. w sektorze przetwórstwa przemysłowego działało blisko 18 tys. robotów, co oznacza 54 robotów na 10 tys. pracowników tego sektora. Dawało to Polsce 6 miejsce w UE pod względem liczby robotów zainstalowanych w sektorze przetwórstwa przemysłowego oraz 16. pozycję pod względem liczby robotów przypadających na 10 tys. pracowników przemysłu (tzw. gęstość robotyzacji). Rozwój robotyzacji będzie miał istotne znaczenie dla polskiej gospodarki. 76 proc. badanych przez Polski Instytut Ekonomiczny przedsiębiorstw uważa, że będzie ona miała coraz większe znaczenie dla zachowania konkurencyjności polskich firm. Takie wnioski płyną z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Robotyzacja w Polsce w 2023 roku”.

Niska gęstość robotyzacji w Polsce

Gęstość robotyzacji, czyli liczba robotów na liczbę pracowników danego sektora może w przybliżeniu pokazywać  stopień zaawansowania technologicznego gospodarki.

Z jednej strony liczba robotów zainstalowanych w Polsce oddaje wielkość naszej gospodarki. Z drugiej strony jej niska gęstość wskazuje na dystans dzielący nas nie tylko od liderów (Szwecja, Niemcy), ale także od innych krajów regionu (Słowacja, Węgry, Czechy). Głównymi przyczynami są struktura gospodarki, która przejawia się na przykład w mniejszej zależności od sektora motoryzacyjnego niż w pozostałych krajach V4 oraz niskie koszty pracy, będące dotychczas podstawą konkurencyjności naszego przemysłu. Warto też zauważyć, że rozwój technologii związanych z robotyką koncentruje się w kilku państwach świata, w Europie są to m.in. Niemcy, Francja czy Szwecja. Sprzyja to strukturalnemu podziałowi na centrum i peryferie, w którym kilka najbardziej rozwiniętych gospodarczo państw tworzy i produkuje zaawansowane technologie, a następnie rozpowszechnia je do pozostałych krajów

– zauważa Filip Leśniewicz, starszy analityk z zespołu gospodarki cyfrowej w PIE.

Firmy dostrzegają znaczenie robotyzacji

Z przeprowadzonych przez PIE pod koniec 2023 r. badań wynika, że aż 76 proc. przedsiębiorstw uważa, że robotyzacja i automatyzacja pracy mają istotne znaczenie dla zachowania przewagi konkurencyjnej firmy na rynku. Stosunek do tej opinii był skorelowany z wielkością przedsiębiorstwa – uważa tak 77 proc. małych i średnich firm, 100 proc. firm o zysku szacowanym na ponad 10 mln PLN oraz 94 proc. firm z kapitałem wyłącznie zagranicznym.

Robotyzacja była jednoznacznie pozytywnie oceniana przez respondentów badania. Wzrost wydajności, powtarzalność i niezawodność to podkreślane przez badanych pozytywne wymiary robotyzacji. Wraz ze wzrostem kosztów procy robotyzacja w Polsce będzie postępować,  jednak dodatkowego impulsu mogą dodać jej skoordynowane działania na poziomie kraju. Warto jednak myśleć o robotyzacji szeroko, w tym o wykorzystaniu krajowych technologii czy zapewnianiu wysokiej jakości kształcenia dla pracowników pracujących przy zrobotyzowanych liniach produkcyjnych

 – komentuje Ignacy Święcicki, kierownik zespołu gospodarki cyfrowej PIE.

Robotyzacja jest skutkiem a nie przyczyną braku pracowników

Badanie PIE z marca 2024 roku pokazało jednocześnie, że rosnąca trudność w znalezieniu odpowiednio wykwalifikowanej kadry pracowniczej staje się impulsem do zwiększenia stopnia automatyzacji i robotyzacji w przemyśle, nie występuje natomiast efekt zastąpienia pracy człowieka robotem. Respondenci krytycznie ocenili także edukację zawodową. Jej brak lub nieodpowiednia forma szkół zawodowych czy kształcenia technicznego prowadzą zdaniem badanych do niedoboru specjalistów zdolnych do obsługi zaawansowanych technologii, takich jak robotyka.

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA