Łódzki Urząd Miasta

Łódź, Gorzów Wielkopolski i Lublin miastami z najsprawniejszą administracją

19.10.2022
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

Łódź, Gorzów Wielkopolski i Lublin to najsprawniejsze miasta w zakresie działalności administracyjnej w 2021 roku obejmującej wydawanie decyzji administracyjnych potrzebnych do realizacji projektów zabudowy wielorodzinnej oraz przedsięwzięć biurowych i hotelowych – wynika z Rankingu Miast Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Ranking Miast to prowadzona od ponad 10 lat inicjatywa Polskiego Związku Firm Deweloperskich, której celem jest sprawdzanie czasu wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowanie terenu w powiązaniu z pokryciem miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz pozwoleń na budowę – obu liczonych od dnia złożenia wniosku do momentu wydania decyzji. Od trzech lat, oprócz wielorodzinnych inwestycji mieszkaniowych, przyglądamy się także przedsięwzięciom biurowym i hotelowym

– mówi Mateusz Stachewicz, autor Rankingu Miast.

Kryterium oceny przy wskazaniu lidera w badaniu prowadzonym przez PZFD jest czas wydawania decyzji o warunkach zabudowy w połączeniu z pokryciem miasta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz czas uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Od trzech edycji, oprócz inwestycji mieszkaniowych, PZFD rozpatruje także czasy postępowań związane z inwestycjami biurowymi i hotelowymi, a także – choć bez wpływ na punktację – z przestrzeniami handlowo-usługowymi.

Przeważająca część decyzji w stolicach województw – zwłaszcza WZ – została wydana w czasie przekraczającym 60 dni od momentu złożenia wniosku przez inwestora. W przypadku inwestycji mieszkaniowych – niespełna kilka procent decyzji WZ zostało wydanych w tym przedziale czasowym. Niestety na największą część rozstrzygnięć dla zabudowy wielorodzinnej, wydanych w 2021 roku, należało oczekiwać dłużej niż rok. Najlepiej w tym zakresie wypadło miasto Białystok – z 57 proc. decyzji WZ wydanych w czasie do 60 dni.

Sytuacja wygląda lepiej w przypadku pozwoleń na budowę – ponad jedna na cztery decyzje została wydana w czasie nie dłuższym niż 65 dni od chwili złożenia wniosku. Liderem w tej kategorii jest miasto Łódź, w którym wszystkie pozwolenia na budowę dla inwestycji mieszkaniowych wydano w 2021 roku w czasie nieprzekraczającym 65 dni.

Nieznacznie lepiej, choć podobnie, wyglądała sytuacja przedsięwzięć hotelowych i biurowych. W przypadku biur w czołówce pod względem szybkości wydawania WZ uplasowały się kolejno Bydgoszcz, Lublin i Białystok. W każdym z tych miast ponad dwie trzecie WZ-ek dla biur wydano w czasie nieprzekraczającym 60 dni – a w Bydgoszczy 100 proc.. W zakresie pozwoleń na budowę dla biur najszybsze były miasta Bydgoszcz i Warszawa, gdzie wszystkie rozstrzygnięcia inwestorzy otrzymali czekając na nie, nie dłużej niż 65 dni. Tuż za nimi – z dwiema na trzy decyzjami w tym przedziale czasowym – znalazł się Gorzów Wielkopolski.

Rok 2021 nie był szczególnie owocny dla nowych inwestycji hotelowych – wiele spośród stolic województw nie wydało dla tego rodzaju przedsięwzięć żadnej decyzji WZ ani PNB. Spośród tych, gdzie decyzje jednak wydano, najsprawniejszy – w zakresie WZ – okazał się Lublin (100 proc. WZ-ek w czasie nie dłuższym niż 60 dni) oraz – w przypadku pozwoleń na budowę – Bydgoszcz, Olsztyn i Lublin, gdzie wszystkie rozstrzygnięcia wydano w czasie nieprzekraczającym 65 dni od momentu złożenia wniosku.

W XII edycji Rankingu Miast I miejsce zajęła Łódź, na II miejscu uplasował się Gorzów Wielkopolski, na III – Lublin.

Zobacz też: Co czwarty Polak żyje w niekorzystnych warunkach mieszkaniowych

MD

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA