płatności telefonem

Liczba aktywnych użytkowników bankowych aplikacji mobilnych przekroczyła 20 mln

28.09.2023
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

Raport NetB@nk Q2/2023: Drugi kwartał z utrzymującym się wzrostem liczby aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych. Liczba aktywnych użytkowników bankowych aplikacji mobilnych wynosi obecnie 20,6 mln. W porównaniu do I kwartału 2023 roku oznacza to wzrost na poziomie powyżej 2 proc. oraz 14 proc. w odniesieniu do II kwartału 2022 roku.

W II kwartale br. zanotowano nieznaczny spadek liczby klientów aktywnie korzystających z bankowości internetowej i przynajmniej raz w miesiącu logujących się do niej. Obecnie takich użytkowników jest 22,5 mln. W II kwartale 2023 r. nastąpił znaczny – 5 proc. wzrost liczby aktywnych klientów mobile only.

Wśród ponad 20 mln klientów indywidualnych aktywnie korzystających z bankowości mobilnej, ponad 14 mln użytkowników możemy nazwać mobile only. Oznacza to, że 70 proc. użytkowników stanowią osoby logujące się przynajmniej raz w miesiącu do aplikacji mobilnej, przy jednoczesnym braku logowania do bankowości elektronicznej.

W odniesieniu do liczby transakcji rozliczanych w systemie Express Elixir, II kwartał przyniósł kolejny znaczący procentoy y wzrost – odnotowano blisko 88 milionów sztuk, co stanowi wzrost o 17,5 proc. przelew ów natychmiastowych. W porównaniu z danymi za II kwartał 2022 roku, wzrost ten wyniósł prawie 62 proc.

Do wartości 48 mld złotych wzrosła wartość obrotów tego systemu. Z prezentowanego raportu wynika, że wzrosła liczba rachunków klientów indywidualnych z dostępem do usług bankowości elektronicznej i wyniosła w II kwartale 2023 r. ponad 42,5 mln.

W świecie polskiej bankowości internetowej i aplikacji mobilnych stale wprowadzane są innowacje, które sprawiają, że oferta jest jeszcze bardziej atrakcyjna dla klientów. Proponowane rozwiązania są dostosowywane do potrzeb użytkowników, sprawdzane pod kątem intuicyjności obsługi, jak i bezpieczeństwa. Stały wzrost liczby klientów korzystających z bankowości elektronicznej oraz aplikacji mobilnych jest dowodem na to, że Polacy coraz chętniej wykorzystują możliwości, jakie oferuje nowoczesna bankowość. Obecnie liczba osób aktywnie korzystających z bankowości elektronicznej wynosi 22,5 mln użytkowników, a blisko 92 proc. z nich korzysta z bankowej aplikacji mobilnej

– mówi dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich.

W stosunku do kwartału poprzedzającego nieznacznie spadła liczba klientów sektora MŚP posiadających rachunki bankowe z dostępem do bankowości internetowej. Jest ich obecnie blisko 3,5 mln. Liczba małych i średnich przedsiębiorstw, które każdego miesiąca korzystają z elektronicznego dostępu do swojego rachunku osiągnęła poziom blisko 2,5 mln, co stanowi blisko 70 proc. wszystkich klientów MŚP.

W II kwartale 2023 r. odnotowano spadek średniej wartości przelewu klienta z sektora MŚP. Wartość przelewu na koniec I kwartału br. wynosiła 6738 zł, obecnie to 6154 zł. Z danych Krajowej Izby Rozliczeniowej wynika, że w odniesieniu do I kwartału br., drugi kwartał przyniósł niewielki spadek liczby transakcji w systemie Elixir oraz znaczny wzrost ich wartości – na poziomie 5 proc.

W porównaniu z I kwartałem 2023 roku, w systemie Express Elixir kolejny raz zanotowano wzrost liczby transakcji – o blisko 17,5 proc., z kolei ich wartości o 11 proc.. Dane za II kwartał 2023 roku dotyczące transakcji przeprowadzonych w systemie Euro Elixir wskazują na wzrost liczby transakcji o 5 proc.. Ich liczba wyniosła 13 mln. Tendencja wzrostowa dotyczy również wartości dokonywanych operacji rozliczanych w systemie Euro Elixir. W II kwartale 2023 roku osiągnięto wynik na poziomie 90 mld euro, co stanowi 4,5 proc. wzrost w zestawieniu z wynikami I kwartału 2023.

MD

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA