Koszty najmu studenckiego w Polsce. W jakich miastach jest najdrożej?

29.09.2023
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

Centrum AMRON przedstawiło wyniki piątej edycji badania sytuacji mieszkaniowej studentów w Polsce. Spośród wszystkich respondentów największą grupę stanowili studenci, którzy za wynajem mieszkania płacili od 751 do 1000 zł miesięcznie. Wśród miast z najwyższymi kosztami najmu mieszkania znajdują się, m.in. Warszawa, Wrocław i Łódź. Natomiast najkorzystniej pod względem cenowym wypadają miasta, takie jak Białystok, Bydgoszcz i Zielona Góra. 

Według raportu „Studenci na rynku nieruchomości” aż 52 proc. ankietowanych studentów zdecydowało się na wynajem nieruchomości w roku akademickim 2022/23. Najczęściej ponoszone koszty najmu mieściły się w przedziale od 751 do 1000 zł – taką kwotę uiszczało 27 proc. wszystkich studentów. Drugą najliczniejszą grupą (23 proc.) byli studenci, którzy za najem płacili od 501 do 750 zł. 

Analiza kosztów najmu wskazała również na istotne różnice pomiędzy studentami stacjonarnymi a niestacjonarnymi. Studenci stacjonarni częściej decydowali się na tańsze nieruchomości, przy czym najczęściej występujący przedział (28 proc. ankietowanych) wynosił od 751 do 1000 zł oraz od 501 do 750 zł (1/4 ankietowanych). Z kolei niemal 1/3 studentów niestacjonarnych płaciła kwotę powyżej 1500 zł. Drugą odpowiedzią często wskazywaną przez studentów zaocznych był koszt w przedziale od 751 do 1 000 zł – tak wskazało 24 proc. pytanych.

Raport zrealizowany przez Centrum AMRON objął 39 polskich miast i bazował na danych pozyskanych od 2,2 tys. studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I oraz II stopnia, uczących się zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych.

Badano również ceny najmu mieszkań/domów i pokoi w 19 największych miastach w Polsce. Miastem, które wypadło najdrożej w tym zestawieniu jest Warszawa – 80 proc. ankietowanych studentów płaciło za najem więcej niż 1000 zł. Na kolejnych miejscach uplasowały się odpowiednio Wrocław, Trójmiasto, Łódź i Kraków. Zaobserwowano również dość wysokie ceny najmu w Koszalinie. Ponad połowa ankietowanych mieszkających w tym mieście płaciła za najem więcej niż 1 000 zł, a więc podobnie jak w Katowicach. W podanym zestawieniu najtańszymi miastami, gdzie koszty najmu nie przekraczały 1000 zł, okazały się Białystok, Bydgoszcz, Gliwice, Opole i Zielona Góra.

Ponad 35 proc. studentów odpowiedziało, że w roku akademickim 2022/23 koszty najmu wzrosły od 5 do 10 proc., a dla 27 proc. wzrost wyniósł od 10 proc. do 15 proc.. Z kolei 16 proc. badanych wskazało, że koszty najmu wzrosły powyżej 15 proc..

Z danych Warszawskiego Instytutu Bankowości i Związku Banków Polskich, przedstawionych w raporcie „Portfel Studenta 2023”, wynika, że średni miesięczny koszt utrzymania studenta wynosi 3867,06 zł. Największym wydatkiem pozostaje tutaj wynajem lokalu mieszkalnego. Kolejno w rankingu kosztów znajdują się żywność (601,25 zł) oraz czesne (600 zł). Porównując wyniki z poprzednich lat, zauważamy, że uśrednione wydatki studenta wzrosły o ponad 100 proc. w ciągu ostatnich pięciu lat – w 2018 roku wynosiły one bowiem 1904,49 zł.

MD

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA