Intel nie chce budować w Polsce swojej fabryki
30 grudnia 2021
Kamil Śliwiński

Intel nie chce budować w Polsce swojej fabryki

Wg informacji uzyskanych przez Rzeczpospolitą, Intel zrezygnował z wyboru Polski jako miejsca lokalizacji nowej megafabryki półprzewodników, której wybudowanie będzie kosztowało 80 mln euro. 

Lokalizacja fabryki w Polsce ma nie spełniać oczekiwań koncernu, przede wszystkim pod względem dostępu do energii jak również miksu energetycznego, który w naszym kraju składa się w przeważającej mierze z wysokoemisyjnych źródeł węglowych.

Według informacji pozyskanych przez dziennik, rywalizację o lokalizację fabryki wygrali Niemcy. To na ich rynek motoryzacyjny mają też w głównej mierze trafiać półprzewodniki produkowane w nowej fabryce.

Intel wciąż nie skomentował informacji podanych przez Rzeczpospolitą i podkreśla, że nadal nie zostały podjęte ostateczne decyzje.

KŚ/źródło: Rzeczpospolita