Warszawa

Instytucje międzynarodowe wysoko oceniają potencjał gospodarczy Polski

20.04.2023
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

Najbliższe dwa lata przyniosą niższy wzrost gospodarczy w Europie i w Polsce. Niemniej instytucje międzynarodowo wciąż optymistycznie oceniają długoterminowe perspektywy. Komisja Europejska, Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) zgodnie przyznają, że polska gospodarka powinna się rozwijać w tempie zbliżonym bądź przekraczającym 3 proc. rocznie – czytamy w najnowszym tygodniku Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Wzrost gospodarczy w latach 2023 i 2024 będzie słabszy niż potencjał polskiej gospodarki.

Spodziewamy się, że PKB powiększy się w tym roku tylko o 0,8 proc. Tempo wzrostu wydatków konsumpcyjnych będzie wyraźnie niższe niż w ubiegłych latach. Gospodarkę napędzać będą głównie inwestycje oraz eksport netto, co jednak będzie umiarkowanym motorem. Przy takiej strukturze tempo wzrostu jeszcze w 2024 r. wyniesie 2,2 proc. Będzie to jednak przejściowe spowolnienie.

– czytamy w tygodniku PIE.

Wzrost o 4 proc. rocznie

Instytucje międzynarodowe wskazują, że Polska gospodarka będzie rozwijać się w szybkim tempie w kolejnych latach. Najbardziej optymistyczny scenariusz przedstawia Bank Światowy i szacuje, że gospodarka powinna rosnąć średnio o 4 proc. rocznie do 2030 r. Analitycy wskazują, że kluczową szansą jest wzrost aktywności zawodowej polskiego społeczeństwa oraz rozwój umiejętności cyfrowych. Przytaczają również wyzwania, przed którymi stoi Polska, m.in. kosztowną transformację energetyczną oraz konieczność zwiększania aktywności zawodowej osób starszych.

Nawet najmniej optymistyczne szacunki wskazują, że długoterminowe tempo wzrostu będzie zbliżone do 3 proc. MFW prognozuje, że w latach 2025-2028 PKB Polski będzie rosnąć średnio o 3,3 proc. rocznie. W raporcie z misji Article IV Fundusz wskazuje, że wzrost będzie napędzany głównie przez inwestycje, np. w ramach planu odbudowy, oraz tzw. nearshoring, czyli lokowanie produkcji z Azji do Europy. Dodatkowo wzrost gospodarczy Polski ma pobudzać poprawa zatrudnienia migrantów z Ukrainy. Także Komisja Europejska szacuje, że potencjalny produkt PKB Polski powinien rosnąć w kolejnych 2 latach średnio o około 3,1 proc. W komentarzu do prognoz instytucja ta zwraca uwagę na napływ inwestycji bezpośrednich oraz potencjalne pozytywne skutki nakładów zbrojeniowych.

MD/źródło: Tygodnik PIE

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA