Sadzonka

Grupa Orlen uzyskała wyższy rating ESG. Wzrosła ocena za obszar środowiskowy i społeczny

07.02.2024
Redakcja
Czas czytania: < 1 minuta

Agencja MSCI podwyższyła rating ESG spółki ORLEN do poziomu „A” z poziomu „BBB” . W porównaniu z poprzednią oceną wzrosła punktacja obszarów środowiskowego i społecznego odpowiadających odpowiednio literom „E” i „S” akronimu ESG. Istotną poprawę zauważono w obszarze raportowania emisji oraz planów dekarbonizacyjnych, a także wykorzystywania szans związanych z inwestycjami w transformację energetyczną, wspieraną czystymi technologiami. Po raz kolejny bardzo wysoko oceniono obszar ochrony praw pracowników i BHP.

Poprawa ocen jest efektem wdrożenia licznych rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju. W 2023 r. spółka opublikowała politykę klimatyczną i przyjęła bardziej ambitne cele dekarbonizacyjne. Przygotowano analizę scenariuszy odporności modeli biznesowych na zmiany klimatu, a także powołano Radę ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju oraz Pełnomocnika ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju.

ORLEN, pod koniec 2023 r. przyjął Strategię Zrównoważonego Rozwoju na lata 2024-2030, która kontynuuje realizację strategii opartą o działania w pięciu filarach oraz wskazuje przyjęte cele do 2030 roku m.in. dla dekarbonizacji, zielonej transformacji, adaptacji do zmiany klimatu, ochrony bioróżnorodności, gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki obiegu zamkniętego.

Jeszcze w grudniu 2020 roku ORLEN wyemitował jako pierwszy emitent z Polski 10 tys. obligacji ESG (tzw. ESG linked bonds) o łącznej wartości 1 mld zł i marży na poziomie 90 punktów bazowych w skali roku dla pierwszego okresu odsetkowego. Wysokość marży w kolejnych okresach odsetkowych uzależniona jest od ratingu ESG nadawanego przez agencję MSCI ESG Research Limited.

MD

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA