Euro

Cyfrowe euro? Chce go wprowadzić Komisja Europejska

10.07.2023
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

28 czerwca br. Komisja Europejska opublikowała propozycje utworzenia ram prawnych, które miałyby stać się podwaliną pod cyfrowe euro opracowywane przez Europejski Bank Centralny. Cyfrowe euro miałoby spełniać takie funkcje jak gotówka w obecnym obiegu, umożliwiając bezpieczne płatności offline oraz dając obywatelom i rezydentom krajów strefy euro nieposiadającym kont bankowych narzędzie do płatności online. Komisja podkreśla, że nowe rozwiązanie nie ma na celu zastąpienia gotówki, ale ma stać się jej cyfrowym odwzorowaniem i alternatywą dla płatności dokonywanych za pośrednictwem banków komercyjnych. Gwarantem cyfrowego euro byłby Europejski Bank Centralny, a nie jak w przypadku obecnych płatności banki komercyjne i inne instytucje finansowe – czytamy w najnowszym tygodniku Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Cyfrowe euro ma dać możliwość dokonywania natychmiastowych płatności na odległość przez internet oraz natychmiastowych i nieśledzonych płatności offline, bez dostępu do internetu, między fizycznymi urządzeniami użytkowników. Ponieważ cyfrowe euro
byłoby legalnym środkiem płatniczym, musiałoby być akceptowane przez podmioty handlowe (z wyjątkiem bardzo małych podmiotów, które zdecydują się na nie akceptowanie cyfrowej formy ze względu na koszty nowej infrastruktury).

Komisja wśród celów wdrożenia cyfrowego euro wymienia także promocje innowacyjności w płatnościach przez umożliwianie bankom i instytucjom płatniczym rozwijania nowych rozwiązań oraz wspieranie europejskiej otwartej autonomii strategicznej i umacnianie międzynarodowej roli euro. Obecnie podkreślany jest brak alternatyw dla prywatnych rozwiązań płatniczych, co może zwiększać wrażliwość UE w erze cyfrowej. Kolejnym celem jest utrzymanie roli pieniądza banku centralnego, który pełni funkcję kotwicy systemu płatności i monetarnego w sytuacji spadku popularności gotówki i wzrostu wagi pieniądza prywatnego. Cyfrowe euro w pierwszym etapie byłoby dostępne tylko dla rezydentów oraz przedsiębiorców z krajów strefy euro, jednak w kolejnym etapie możliwe byłoby rozszerzenie jego wykorzystania na pozostałe kraje UE, a nawet na państwa trzecie. Komisja dostrzega przy tym ryzyko negatywnego wpływu na stabilność finansową tych krajów i wspomina o narzędziach, które mogłyby zostać wprowadzone w życie w celu ograniczenia zagrożenia.

Dodatkowym celem wprowadzenia nowego środka płatniczego jest utrzymanie konkurencyjności euro w sytuacji, w której aż 87 krajów na świecie rozwija tego typu rozwiązania, w tym np. USA czy Wielka Brytania, a 9 już je uruchomiło.

Możliwymi zagrożeniami wynikającymi z wprowadzenia cyfrowej waluty banku centralnego są nieefektywności wynikające z dublowania już istniejącego systemu gotówkowego oraz możliwy odpływ gotówki z depozytów w bankach komercyjnych do portfeli cyfrowego euro. Taka migracja depozytów, szczególnie w czasie kryzysów, może negatywnie wpłynąć na sytuację finansową banków, podkopując ich stabilność. Propozycja Komisji zapewnia EBC narzędzia pozwalające niwelować takie ryzyka, np. przez wprowadzanie limitów środków przetrzymywanych w walucie cyfrowej. Wśród najpopularniejszych obaw związanych z cyfrowym euro wymieniane są też: silniejsze centralne regulacje, możliwość likwidacji gotówki, utrata prywatności czy problemy techniczne nowego systemu.

– czytamy w tygodniku PIE.

MD/źródło: Tygodnik PIE

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA