20 proc. najbogatszych Polaków odpowiada za blisko połowę krajowej emisji dwutlenku węgla

07.12.2023
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

Zaledwie 10 proc. najbogatszych mieszkańców Ziemi odpowiada za prawie połowę światowej emisji CO₂. Z kolei Polsce za 30 proc. krajowych emisji dwutlenku węgla odpowiada 10 proc. najbogatszych. Obywatele USA i Chin odpowiadają za 44 proc. globalnych emisji CO₂ – czytamy w najnowszym tygodniku Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Według najnowszych badań Oxfam i Stockholm Enviroment Institute, 10 proc. najbogatszych osób światowej populacji odpowiadało w 2019 r. za 50 proc. globalnych emisji CO₂ (spadek z 53 proc. w 1990 r.). Badacze oszacowali emisję zarówno jednostek, jak i kontrolowanych przez nie instytucji, zestawiając nierówności majątkowe, wielkość krajowej konsumpcji i emisyjność poszczególnych regionów i gospodarek.

Na problem globalnych nierówności emisji CO₂ od lat zwracają uwagę ONZ i IPCC. Według badaczy, najwięcej emisji 10 proc. najbogatszych osób można przyporządkować USA (13,3 proc.), Chinom (7,7 proc.) i Japonii (2,2 proc.). Jednocześnie 50 proc. najmniej zamożnej populacji świata odpowiada za 7,7 proc. emisji CO₂. Tylko 2 państwa, Chiny i USA, odpowiadają łącznie za 44 proc. globalnych emisji CO₂.

Wysokie pozostają także nierówności emisji CO₂ wewnątrz poszczególnych krajów, również tych rozwiniętych. Wśród krajow UE największe nierówności widoczne są na Litwie (najbogatsze 20 proc. społeczeństwa odpowiada za 62 proc. emisji), w Rumunii (52 proc.) i Bułgarii (50 proc.). Najniższymi nierównościami emisji charakteryzują się Czechy (35 proc), Szwecja i Słowacja (po 36 proc.). Polska, w której najbogatsze 20 proc. społeczeństwa odpowiadało w 2019 r. za 45 proc. emisji, znajduje się powyżej średniej dla krajów UE (42 proc).

Według prognoz na 2030 r., nawet w scenariuszu ograniczania emisji CO₂, zgodnie z ustaleniami Porozumienia Paryskiego, nierówności w obszarze emisji gazów cieplarnianych wciąż pozostaną na wysokim poziomie. Najmniej zamożne 50 proc. globalnej populacji odpowiadać będzie za 9 proc. emisji CO₂, podczas gdy najbogatsze 10 proc. – za 48 proc. Wysokie pozostaną także nierówności wewnątrzkrajowe – tylko w 17 na 177 analizowanych krajów emisje najbogatszych 10 proc. społeczeństwa będą niższe niż najmniej zamożnych 50 proc. Rozwiązaniem tego problemu, proponowanym w raportach ONZ, może stać się systematyczne monitorowanie i raportowanie emisji najbogatszych oraz powszechne wprowadzanie przez państwa rozwiązań podatkowych, ukierunkowanych.

MD/źródło: Tygodnik Gospodarczy PIE

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA