puste kieszenie pracodawcy

Spadła sprzedaż kredytów dla mikrofirm

28.12.2022
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

W listopadzie 2022 r., w porównaniu do listopada 2021 r., banki udzieliły mniej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (-9,5 proc.), jak i wartościowym (-21,4 proc.). W ujęciu liczbowym banki przyznały o (-46,6 proc.) mniej kredytów inwestycyjnych oraz o (-16,1 proc.) mniej kredytów obrotowych. Jedynie w przypadku kredytów w rachunku bieżącym dynamika była dodatnia i wyniosła (+2,5 proc.).

Spadła w porównaniu do listopada 2021 r. wartość udzielonych kredytów inwestycyjnych o (-60,3 proc.) oraz kredytów obrotowych o (-29,4 proc.). Tylko wartość kredytów w rachunku bieżącym udzielonych w listopadzie 2022 r. w porównaniu do listopada 2021 r. wzrosła o (+16,3 proc.).

W ciągu jedenastu miesięcy 2022 r. liczba udzielonych kredytów w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. spadła o (-12,7 proc.) w ujęciu liczbowym oraz o (-11,4 proc.) w wartościowym. Przy czym w ujęciu ilościowym ujemna dynamika wystąpiła w przypadku wszystkich rodzajów kredytów, a najwyższa w przypadku kredytów inwestycyjnych (-34,6 proc.). W ujęciu wartościowym ujemna dynamika (-34,8 proc.) dotyczyła kredytów inwestycyjnych oraz kredytów obrotowych (-11,2 proc.). Natomiast dodatnia dynamika charakteryzowała kredyty w rachunku bieżącym (+4,8 proc.).

Listopadowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 5,62 proc. w ujęciu wartościowym. Nadal jest on na bezpiecznym poziomie. Produktowe Indeksy jakości w listopadzie 2022 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco: kredyty inwestycyjne 3,62 proc., kredyty w rachunku bieżącym 3,94 proc. oraz kredyty obrotowe 9,75 proc. W listopadzie 2022 r. w porównaniu do października 2022 r. polepszył się (spadł) ogólny Indeks jakości o (-0,02). Indeks pogorszył się (wzrósł) jednak w porównaniu do listopada 2021 o (+1,36).

W okresie 12-miesięcznym pogorszyły się Indeksy wszystkich trzech rodzajów kredytów. Najwyższe pogorszenie Indeksu wystąpiło w przypadku kredytów obrotowych (+2,02).

Sprzedaż według sektorów

Na 11,2 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w listopadzie br., 5,5 tys. zaciągnęły firmy usługowe (49,2 proc.) i 2,6 tys. handlowe (23,6 proc.). Łącznie 72,8 proc. udzielonych w listopadzie 2022 r. kredytów przypada na te dwa sektory.

Z całkowitej kwoty 1,410 mld zł, banki udzieliły 539 mln zł (38,2 proc.) kredytów firmom z sektora usług oraz 415 mln zł (29,5 proc.) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to w listopadzie 2022 r. 67,7 proc. łącznej wartości udzielonych kredytów mikroprzedsiębiorcom.

W listopadzie 2022 r. najwyższy spadek r/r liczby udzielonych kredytów dotyczył finansowania produkcji (-19,9 proc.) oraz handlu (-13,4 proc.). W ujęciu wartościowym w listopadzie 2022 r. w porównaniu do listopada 2021 r. ujemna dynamika dotyczyła kredytów dla wszystkich sektorów. Najwyższa ujemna dynamika dotyczyła wartości udzielonych kredytów firmom produkcyjnym (-31,8 proc.) oraz handlowym (-21,2 proc.).

W okresie styczeń-listopad 2022 r. banki udzieliły mniej kredytów w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. we wszystkich sektorach. Najbardziej spadła (-17,5 proc.) liczba kredytów udzielonych firmom handlowym oraz produkcyjnym (-17,1 proc.).

W ujęciu wartościowym banki udzieliły w okresie jedenastu miesięcy br. 2022 r. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku niższego finansowania firmom z trzech sektorów. Najwyższy spadek dotyczył udzielenia finansowania firmom produkcyjnym (-21,5 proc.) oraz handlowym (-15,7 proc.). W tym okresie wzrosła jedynie wartość udzielonych kredytów firmom budowlanym o (+0,9 proc.).

Jakość portfeli wg branż

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w listopadzie 2022 r. spłacane były kredyty przez firmy usługowe – wartość Indeksu wyniosła 6,0 proc. Najlepszy (najniższy) odczyt w listopadzie br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora produkcji i wyniósł 5,02 proc.
W porównaniu do listopada 2021 r. Indeks pogorszył się (wzrósł) we wszystkich branżach: handlu (+1,86), usługach o (+1,41), budownictwie o (+0,95) oraz produkcji o (+0,74).

MD

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA