gotówka PLN złoty

Rząd dąży do likwidacji gotówki. Przedsiębiorcy biją na alarm.

23.08.2022
Łukasz Kowalczyk
Czas czytania: 2 minut/y

Dalsze ograniczenie użycia gotówki zostało odsunięte w czasie o rok, ale rząd nie rezygnuje z planów które mocno utrudnią życie wszystkim użytkownikom pieniądza papierowego. Na sytuację uwagę zwraca Polskie Towarzystwo Gospodarcze.

17 sierpnia 2022 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, która opóźnia o rok wejście w życie niekorzystnych przepisów dla przedsiębiorców. W czym rzecz? Otóż w Ustawie z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw art. 89 pkt. 4 wprowadzał z dniem 1 stycznia 2023 r. nowe limity dla transakcji gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami – 8000 zł zamiast dotychczasowych 15 000 zł.

W ocenie Polskiego Towarzystwa Gospodarczego takie rozwiązanie znacznie utrudniłoby obrót gospodarczy pomiędzy przedsiębiorcami i godziłoby w swobodę działalności gospodarczej.

Nie znajduje żadnych racjonalnych przesłanek ograniczenie używania legalnego środka płatniczego – zaznaczył Wiceprezes PTG Konrad Banecki

Na tym jednak nie koniec, ponieważ wspominana wyżej ustawa uderza również w konsumentów, poprzez wprowadzenie artykułu 7b, który ustala limit transakcji gotówkowych w relacji konsument-przedsiębiorca, na poziomie 20 000 zł. ( niekorzystne zmiany miały zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.)

Jest to wydarzenie zupełnie bez precedensu i daleko idąca ingerencja w wolność działalności gospodarczej oraz prawa konsumenckie – powiedział Konrad Banecki.

Gotówka odgrywa kluczową rolę w systemie ekonomicznym, w tym w jego podsystemach: monetarnym i finansowym. Słusznie zauważył Prezes NBP Adam Glapiński:

Jest tak, ponieważ gotówka, fizyczny pieniądz emitowany przez bank centralny, jest prawnym środkiem płatniczym, co oznacza, że posiada moc uwalniania od zobowiązań, czyli z mocy prawa nie można odmówić jej przyjęcia.

W obliczu sytuacji za wschodnią granicą i możliwymi przerwami w dostawie energii elektrycznej, wprowadzanie jakichkolwiek limitów w obrocie gotówkowym należy uznać za działanie nietrafione.

Polskie Towarzystwo Gospodarcze odnosi się krytycznie do wprowadzanych limitów i apeluje do rządu o całkowite wycofanie się z projektowanych zmian. Każda próba ograniczenia obrotu gotówkowego uderza w naszą suwerenność monetarną.

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA