Europejski Kongres Samorządów

Nowa solidarność nowej epoki. Już w poniedziałek VIII Europejski Kongres Samorządów

03.03.2023
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

Już w najbliższy poniedziałek w Mikołajkach rozpocznie się VIII edycja Europejskiego Kongresu Samorządów. Organizuje go Instytut Studiów Wschodnich, odpowiedzialny także za Forum Ekonomiczne w Karpaczu. EKS jest wydarzeniem poświeconym przede wszystkim dyskusjom o wyzwaniach z którymi borykają się samorządy, zarówno te polskie jak i z innych państw Europy.

VIII Europejski Kongres Samorządów odbędzie się w dniach 6-7 marca w Mikołajkach na Mazurach w Hotelu Gołębiewskim. Jego Głównym Partnerem jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Na kongresie obecni będą przedstawiciele polskich i europejskich samorządów, ale także politycy ze szczebla centralnego i międzynarodowego, a także ludzie biznesu, nauki, kultury, mediów i organizacji pozarządowych.

Na program Kongresu składać się będzie 12 ścieżek tematycznych. Obejmą one ponad 120 wydarzeń, takich jak sesje plenarne, panele dyskusyjne, bloki programowe, warsztaty, wykłady czy prezentacje raportów. Nie zabraknie także wydarzeń kulturalnych.

Tematy Kongresu są podzielone pomiędzy ścieżki tematyczne m.in.: Samorząd Przyszłości, Forum Kultury Regionów, Przyjazny Samorząd Biznes i Zarządzanie, Finanse, Gospodarka, Ochrona Środowiska,, Salon Przemysłu Turystycznego, Społeczeństwo, Współpraca Międzyregionalna, Wydarzenia Specjalne, Zdrowie czy Zrównoważony Rozwój.

Nowa solidarność

Starą epokę drastycznie zakończyły dwa tragiczne wydarzenia – pandemia i wojna na Ukrainie. Jak przekonują organizatorzy EKS, nowa epoka wymaga od nas wszystkich pogłębienia współpracy i budowania solidarności ponad podziałami. Nie ma też silnego i skutecznego państwa bez sprawnie funkcjonujących samorządów.

Ostatnie lata pokazały, że samorządy dobrze odnajdują się w sytuacjach kryzysowych. To one w dużej mierze wzięły na sobie dźwigały ciężar kryzysu uchodźczego czy pandemii. To one reagują jako pierwsze i są pierwszym kontaktem dla lokalnych mieszkańców.

To samorządy wprowadzają reformy społeczne i to one inicjują projekty, które przeradzają się następnie w rozwiniętą współpracę międzynarodową. Właśnie dlatego rozmowom o konieczności budowania nowego, sprawnego i solidarnego samorządu w nowej epoce poświęcony będzie VIII Europejski Kongres Samorządów.

Nowa rzeczywistość

Wydarzenia ostatnich lat pokazały, jak ważnym jest by w sytuacjach kryzysowych obywatele mogli liczyć na sprawnie funkcjonujące władze. Nowa rzeczywistość wprowadziła też do naszego życia na niespotykaną wcześniej skalę zdalny tryb pracy oraz załatwiania spraw urzędowych. Nie wszystko jednak można załatwić w ten sposób.

Jeszcze nie zakończyła się pandemia, gdy za naszą wschodnią granicą wybuchła wojna a do Polski przybyły miliony uchodźców z Ukrainy. Sytuacja ta pokazała jak istotne są skuteczne, skoordynowane akcje władz różnego szczebla z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prywatnymi.

Do tego potrzebna jest jednak solidarność ponad podziałami. O tym jak ją wypracować będą próbować odpowiedzieć uczestnicy sesji „Nowa rzeczywistość nowej epoki.”

Moderatorem sesji będzie Bogusław Chrabota (Redaktor Naczelny, Gremi Media S.A.). Natomiast w ramach sesji wystąpią: Bert Häggblom (Przewodniczący Parlamentu Wysp Alandzkich-Lagting, Finlandia), Gustaw Marek Brzezin (Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego), Paweł Szefernaker (Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji), Line Hatmosø Hoem (Burmistrz Regionu Møre og Romsdal, Norwegia), Michał Ziółkowski (Członek Zarządu ds. Techniki, PLAY).

Zielona przyszłość

W ostatnich latach szczególnie wiele uwagi poświęca się kwestii zielonej transformacji. Istotna rola w tym zakresie przypadnie także miastom i regionom. To one jako pierwsze mają do czynienia z projektami i innowacjami mającymi na celu ochronę środowiska. To przed nimi stoją takie wyzwania jak walka ze smogiem, zagospodarowanie zieleni miejskiej czy wpływanie na odpowiedzialność obywateli.

I właśnie temu tematowi poświęcona będzie dyskusja nt „Zielonej przyszłości miast i regionów”, której moderatorem będzie Kamil Śliwiński, redaktor portalu PKB24. W roli panelistów wystąpią: Małgorzata Golińska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu, Adam Roczniak – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, Jacob Trøst – Burmistrz Bornholmu, Jacek Wiśniowski – Burmistrz Lidzbarku Warmińskiego i Marcin Witko – Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego.

MD

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA