Niemcy, Berlin

Niemcy: Najwyższe ceny energii mimo rekordowych sum przeznaczonych na wsparcie

25.11.2022
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

Niemcy wydają najwięcej w Europie na wsparcie gospodarstw domowych w obliczu kryzysu energetycznego. Na ten cel przeznaczyli już ponad 264 mld euro. Mimo to i tak energia jest tam najdroższ. Wzrost cen gazu w okresie od stycznia do października w porównaniu rok do roku wyniósł tam aż 195 procent – czytamy w tygodniku PIE.

Wzrost inflacji spowodował wzrost kosztów życia w Europie. W odpowiedzi na to rządy państw próbują ochronić odbiorców przed wysokimi cenami energii. Najwięcej środków na ten cel od początku kryzysu przeznaczyły Niemcy – 264 mld EUR, także w ujęciu do PKB (7,4 proc., więcej tylko Malta 7,9 proc. krajowego PKB).

Wśród wprowadzonych rozwiązań jest pokrycie przez rząd w grudniu rachunków za gaz dla wszystkich gospodarstw domowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. W następnym kroku ta grupa odbiorców przez 14 miesięcy będzie płacić 0,12 EUR/kWh za 80 proc. zużycia gazu, a duży biznes jedynie 0,068 EUR/kWh przez 16 miesięcy za 70 proc. zużycia. Jednorazowo każdy podatnik ma otrzymać od pracodawcy 300 EUR.

Pozostałe kraje daleko w tyle

Drugi w Europie kraj najwięcej wydający na wsparcie dla odbiorców energii to Wielka Brytania, która od początku kryzysu do tej pory przeznaczyła 97 mld EUR na ten cel. Rząd zdecydował o wprowadzeniu 400 GBP dopłaty do rachunku za energię w sześciu transzach wypłacanych w przyszłym roku. Sklepy mają podobne zasady, ale w dłuższym okresie. Wsparcie jest też kierowane do grup najuboższych, emerytów i osób niepełnosprawnych.

Trzeci kraj to Francja z kwotą 72 mld EUR. Zastosowane formy pomocy w tym kraju to redukcja podatku od energii elektrycznej, jednorazowy dodatek 100 EUR i ustanowienie maksymalnego wzrostu ceny dla gospodarstw domowych, w wyniku którego średni miesięczny rachunek za energię wzrośnie o 20-25 EUR, a nie 180-200 EUR. Najpoważniejszą zmianą we Francji jest nacjonalizacja dostawcy energii – EDF i ograniczenie ceny hurtowej energii.

Mimo największych wydatków na ochronę konsumentów przed wysokimi cenami energii, niemieckie gospodarstwa odnotowały najwyższy w Europie wzrost cen gazu w okresie od stycznia do października w porównaniu r/r – 195 proc., Wielka Brytania także znaczny – 149,3 proc., a Francja – 47,7 proc. Średnia dla UE wynosi 94,5 proc., a dla Polski 39,1 proc.

Polskie wydatki na pomoc to 12,4 mld EUR, tj. 2,2 proc. PKB, przy średniej unijnej 21,8 mld EUR. i średnim stosunku do PKB 3 proc.

MD/źródło: tygodnik PIE

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA