Inwestycja PGNiG w powiecie gryfickim pozwoli na intensyfikację wydobycia gazu

28.04.2023
Kamil Śliwiński
Czas czytania: < 1 minuta

Ukończone zostały prace wiertnicze w otworze eksploatacyjnym znajdującym się w miejscowości Trzebusz (gmina Trzebiatów). Celem prac było zwiększenie tempa wykorzystania zasobów tamtejszego złoża gazu ziemnego. Jak przekazał superportalowi24 Departament Komunikacji i Marketingu PGNiG, otwór osiągnął zaplanowaną głębokość i został zabezpieczony.

W styczniu tego roku PKN ORLEN – Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG w Warszawie rozpoczął prace wiertnicze w otworze eksploatacyjnym zlokalizowanym się w zachodniopomorskiej miejscowości Trzebusz (gmina Trzebiatów, powiat gryficki).

Jak podaje lokalny Superportal24, złoże gazu ziemnego zaazotowanego znajdujące się w Trzebuszu eksploatowane jest od 41 lat. Zostało odkryte na przełomie lat 1977 i 1978. Gaz ze złoża Trzebusz trafia na instalację Kopalni Gazu Ziemnego w Gorzysławiu.

Intensyfikacja wydobycia

Inwestycja PGNiG miała na celu zwiększenie tempa wykorzystania zasobów złoża gazu ziemnego „Trzebusz”. Jak dotąd wydobyciem nie była objęta centralna część tego złoża, co umożliwiły przeprowadzone działania.

Całkowita długość otworu kierunkowego zgodnie z planem wynosi 2970 m, a całkowita głębokość otworu to 2880 m. Wykonawcą była Exalo Drilling, spółka z Grupy Kapitałowej PKN ORLEN.

Otwór osiągnął zaplanowaną głębokość i został zabezpieczony.

Zrealizowane prace wiertnicze pozwoliły na uzyskanie danych geologicznych struktury złoża, które będą analizowane. Na podstawie przeprowadzonej analizy eksperckiej uzyskanych danych geologicznych podjęte zostaną decyzje, co do ewentualnych dalszych działań

– przekazał Departament Komunikacji i Marketingu PGNiG Superportalowi24 w mailowej korespondencji.

PGNiG wg prognozy z grudnia 2021 przewiduje wzrost krajowego wydobycia gazu w 2024 roku, do poziomu 3,9 mld m sześc.

MD/źródło: Superportal24

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA