Harmonogram paneli i uczestnicy – Forum Ekonomiczne w Karpaczu [AKTUALIZACJA]

30.08.2022
Redakcja
Czas czytania: 5 minut/y

Już 6 września, w Hotelu Gołębiewskim w Karpaczu rozpocznie się XXXI edycja Forum Ekonomicznego, największa i najważniejsza konferencja w Europie Środkowo-Wschodniej. Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, we współpracy z Miastem Karpacz i województwem dolnośląskim po raz kolejny organizuje to wyjątkowe, międzynarodowe spotkanie. W tym roku hasło przewodnie to „Europa w obliczu nowych wyzwań”.

Poniżej prezentujemy wykaz ogłoszonych paneli. Na bieżąco będziemy informować o kolejnych wydarzeniach oraz ich datach i godzinach.

Wykaz paneli Forum Ekonomicznego

Nowe realia wymiany handlowej wewnątrz Unii Europejskiej

Pandemia Covid-19 doprowadziła do szeregu problemów związanych z handlem międzynarodowym. Globalne łańcuchy dostaw zostały przerwane, co ustanowiło pretekst do rozpoczęcia debaty na temat rodzimej produkcji w państwach europejskich. Wojna na Ukrainie sankcje nałożone na Rosję tylko pogorszyły sytuację na międzynarodowych rynkach. W ramach zbliżającej się, XXXI edycji Forum Ekonomicznego w Karpaczu odbędzie się panel pt. „Nowe realia wymiany handlowej wewnątrz Unii Europejskiej.”

W dyskusji wezmą udział m.in.: 

 • Lars Gutheil, Dyrektor Generalny Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej 
 • Renata Juszkiewicz, Prezes Zarządu Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji
 • Valerio Salamone, członek Rzymskiej Izby Adwokackiej
 • Moderacja: Ewa Danela Burdon, Prezes Norwesko-Polskiej Izby Handlowej

Partia przedsiębiorców – prawdziwy dialog jest możliwy

Trudności z prowadzeniem dialogu społecznego to jeden z kluczowych problemów dzisiejszego świata. Pojęcie definiowane jako całokształt wzajemnych relacji pomiędzy związkami zawodowymi oraz organizacjami pracodawców, obejmuje również stosunki z organami państwowymi i w konsekwencji ma prowadzić do osiągnięcia wzajemnego porozumienia. Mnogość wyzwań, przed którymi stoi polski biznes wymaga osiągnięcia efektu synergii na tym polu. Panel dyskusyjny, którego pomysłodawcą jest Polskie Stronnictwo Ludowe stanowi doskonałą okazję, by zastanowić się dlaczego brak dialogu jest problemem i jakie to rodzi konsekwencje. Paneliści przyjrzą się również, czy dobre wzorce są obecne w Europie i rozważą, które z nich warto powielać.

W dyskusji wezmą udział m.in.: 

 • Władysław Kosiniak-Kamysz, pełniący funkcję prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego
 • Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Fundacji Przedsiębiorców Polskich

Przebudzenie związkowe

Przez lata związki zawodowe w polskim społeczeństwie miały niewielki udział i istniały przede wszystkim w administracji publicznej oraz w przedsiębiorstwach, które w przeszłości znajdowały się w domenie publicznej. Tymczasem w ostatnim czasie związki zawodowe pojawiają się także u licznych pracodawców prywatnych, w tym w dużych, prywatnych firmach, chroniąc prawa pracownicze i działając na rzecz poprawy sytuacji ekonomicznej zatrudnionych. Organizowane w nich akcje strajkowe nie tylko przynoszą oczekiwane efekty, ale cieszą się należytym uznaniem wśród Polaków. Niewątpliwie jest to duża zmiana. Dyskusja będzie zatem możliwością do zastanowienia się, jakie trudności spotykają związki zawodowe w sektorze prywatnym i jak wygląda perspektywa zwiększania uzwiązkowienia.

W dyskusji wezmą udział m.in.: 

 • Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, posłanka Nowej Lewicy 
 • Liwiusz Laska, pełniący funkcję doradcy w Federacji Związków Zawodowych  Metalowców i Hutników
 • Piotr Ostrowski, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
 • Moderator: Sebastian Gajewski

Zachęty podatkowe dla przedsiębiorców a 1% podatku z CIT dla organizacji pożytku publicznego

Prowadzenie społecznie odpowiedzialnego biznesu jest pewnego rodzaju odpowiedzią na dwa zjawiska. Pierwsze, rynkowe wiąże się ze wzrostem świadomości społecznej zarówno klientów, jak i konsumentów, którzy coraz częściej zwracają uwagę na jakość produktu oraz na dodatkowe elementy z nim związane. Są to m.in.: pochodzenie surowców, półproduktów, sposób traktowania pracowników, warunki pracy czy aspekty środowiskowe procesu wytwarzania produktu, czy procesu świadczenia usługi. Drugie zjawisko, ma związek z koniecznością odpowiedzi biznesu na wyzwania mające swoje źródło w rozwijającej się na świecie, a w szczególności w Europie, koncepcji zrównoważonego rozwoju. 

W dyskusji wezmą udział m.in.: 

 • Łukasz Gorczyński, Wiceprezes, Fundacja trzeci.org, Polska
 • Krzysztof Kwiatkowski, Senator, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Polska
 • Maria Supera-Markowska, Adiunkt, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • Grzegorz Baczewski, Dyrektor Generalny, Konfederacja Lewiatan, Polska
 • Moderator: Ilona Pietrzak

Wojna o metale rzadkie i co z niej wynika

Kobalt, ind, grafit, platynowce, wolfram, ziemie rzadkie są niezbędne do produkcji samochodów elektrycznych, paneli słonecznych, komputerów i wielu innych składników naszego życia codziennego oraz kluczowych trendów naszej cywilizacji. Jednak nic nie dostaje się za darmo i coraz głośniej słychać opinie, że wzmożone wydobycie i handel metalami rzadkimi może mieć negatywne konsekwencje zarówno dla ekologii jak i dla gospodarek wielu krajów.

W dyskusji wezmą udział m.in.: 

 • Gość: Guillaume Pitron, Dziennikarz, Autor i Dokumentalista, Francja
 • Marcin Chludziński, Prezes Zarządu, KGHM Polska Miedź S.A., Polska
 • Wojciech Hann, Prezes Zarządu, Bank Ochrony Środowiska S.A., Polska
 • Barbara Juszczyk, Dyrektor, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Metali Nieżelaznych, Polska
 • Moderator: Witold Wilczyński

Panel dyskusyjny „Realizm i wartości w polityce”

Punktem wyjścia do rozmowy jest monografia Śp. prof. Waldemara Parucha zatytułowana „Realizm i wartości. Prawo i Sprawiedliwość o polityce zagranicznej”. Tematem przewodnim są najbardziej zasadnicze cechy myśli politycznej PiS w odniesieniu do stosunków międzynarodowych. Zarówno paradygmat myśli politycznej oraz polityka transatlantycka i europejska rządów PiS zostały przeanalizowane w oparciu o teorię badania myśli politycznej.

W dyskusji wezmą udział: 

 • Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości
 • Ryszard Legutko, filozof i poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Moderator: Zdzisław Krasnodębski

Europejska autonomia strategiczna czy NATO? Przyszłość wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony

Nie ulega wątpliwości, że w strukturze obronnej większości państw europejskich najistotniejsze miejsce zajmuje Pakt Północnoatlantycki. Według jego założeń, każdy atak zbrojny zwrócony przeciwko jednemu lub kilku państwom członkowskim jest traktowany jako atak przeciwko wszystkim sygnatariuszom umowy. Jako mieszkańcy Europy, przyzwyczailiśmy się zatem do tego, że obecność wojsk Stanów Zjednoczonych jest gwarantem stabilności na naszym kontynencie. Jednocześnie układ sił na świecie się zmienia, a w związku z tym zmieniają się priorytety i kierunki polityki zagranicznej poszczególnych krajów. Wojna na Ukrainie przyspieszyła tylko integrację z NATO, na co dowodem jest chociażby rozpoczęcie procesów akcesyjnych Finlandii oraz Szwecji.

W dyskusji wezmą udział m.in.: 

 • Marcin Ociepa, pełniący funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
 • Rolf Nikel, Wiceprezes Niemieckiego Stowarzyszenia Polityki Zagranicznej
 • Margiris Abukevičius, litewski wiceminister obrony
 • Moderator: Marcin Kuśmierczyk

Geopolityczne znaczenie sieci TNT w Europie Środkowo-Wschodniej

Transeuropejska Sieć Transportowa, czyli TEN-T, jest instrumentem służącym koordynacji oraz zapewnieniu spójności i komplementarności inwestycji infrastrukturalnych. Idea powstania takiego projektu sięga początków lat 90 ubiegłego wieku. Jej układ na terytorium państw członkowskich UE obejmuje sieć bazową, która stanowi podstawę rozwoju sieci transportowej. Obejmuje szlaki drogowe, kolejowe, lotnicze, morskie oraz rzeczne, których połączenia są ważne dla rozwoju Unii Europejskiej. Jej ważnym elementem są również inteligentne systemy transportowe, które przyczyniają się do poprawy przepustowości sieci, bezpieczeństwa ruchu, a także ograniczenia zanieczyszczenia środowiska przez transport.

Moderator: Adrian Klarenbach 

Krótko i długoterminowe skutki wojny na Ukrainie dla Europy Środkowej

Wojna tocząca się na terenie starego kontynentu przybrała skalę niespotykaną od zakończenia II wojny światowej. Od początku jej trwania eksperci zastanawiają się nad jej możliwym wpływem na trendy w wymiarze geopolitycznym, militarnym, społecznym oraz ekonomicznym. Nie ulega wątpliwości, że obecna sytuacja geopolityczna wymaga głębokiej refleksji na temat lokalnego oraz globalnego charakteru wojny.

W dyskusji wezmą udział m.in.: 

 • Rozalia Biro, przewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych, Rumunia
 • Zsolt Nemeth, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Zgromadzenia Narodowego, Węgry
 • Oleksandr Mereżko, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Rady Najwyższej, Ukraina
 • Władysław Teofil Bartoszewski, poseł na Sejm RP, Polska
 • Moderator: Arkadiusz Mularczyk

Wojna Putina oczami wolnych ludzi

Agresja Rosji na Ukrainę to jedno z największych wyzwań, z jakimi musi się mierzyć dzisiejsza Europa i świat. Tragiczna w skutkach wojna nie tylko doprowadziła do śmierci niewinnych ludzi, lecz także przybliżyła widmo kryzysu żywnościowego, i postawiła przed państwami członkowskimi UE kluczowe pytania związane z bezpieczeństwem. Kolejnym sprawdzianem jest potrzeba niesienia skutecznej pomocy ponad 5 milionom uchodźców przybyłych do Unii z Ukrainy.

W dyskusji wezmą udział m.in.: 

 • Władimira Ponomariowa, rosyjski fizyk i działacz państwowy
 • dr Aleksander Milinkiewicz, fizyk pochodzący z Białorusi
 • Piotr Naimski, były sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej
 • Dmitrij Muratow, rosyjski dziennikarz i laureat Pokojowej Nagrody Nobla
 • Moderator: Antoni Macierewicz

Tożsamość Europy Środkowej. Atrybuty i symbole

Region z jednej strony podąża za Zachodem, z drugiej zaś musi uwzględniać to, co dzieje się na Wschodzie. Fakt, iż krzyżują się w nim te dwie kultury w zdecydowanym stopniu decyduje o jego specyfice. Duch środkowoeuropejski szczególnie widoczny jest w kulturze, która stanowi istotną częścią tożsamości mieszkańców regionu. Na przestrzeni wieków Europa Środkowa stała się swoistym tyglem wielu narodów, języków i religii, a tak skomplikowana mieszanka wymagała ciągłej potrzeby szukania porozumienia. Realizacja wspólnych interesów zbudowała głębokie zaufanie, zakorzenione we wspólnych doświadczeniach.

W dyskusji wezmą udział m.in.: 

 • Marek Kuchciński, wiceprzewodniczący klubu Prawo i Sprawiedliwość (Polska)
 • Krzysztof Szczerski, ambasador RP przy ONZ (Polska)
 • Pavol Macala, Stowarzyszenie Naukowe Personalizm (Słowacja)
 • Balazs Orban, wiceminister i sekretarz stanu ds. Parlamentarnych i strategicznych Kancelarii Premiera Węgier Viktora Orbana (Węgry)
 • Emanuelis Zingeris, poseł do Seimasu, członek Komisji Spraw Zagranicznych (Litwa)
 • Ołena Shulak, deputowana, przewodniczą partii Sługa Ludu (Ukraina)
 • Moderator: Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. W. Felczaka.

Korespondenci wojenni z państw Europy Karpat o wojnie na Ukrainie

Niewątpliwie, wojna na Ukrainie to również wojną informacyjna. Internet przepełniony jest rosyjską propagandą i teoriami spiskowymi zakrzywiającymi obraz konfliktu. W dobie intensywnego szumu informacyjnego szczególnie istotny jest głos korespondentów wojennych, którzy kierowani są na Ukrainę przez największe polskie media.

W dyskusji wezmą udział m.in.: 

 • Paweł Bobołowicz, szef Redakcji Wschodniej Radia Wnet 
 • Matyas Zrno, pochodzący z Czech redaktor naczelny portalu Konzervativni noviny oraz szef redakcji TV Prima
 • Moderator: Jacek Przybylski

Bezpieczeństwo żywnościowe fundamentem porządku europejskiego i globalnego

Rozmowa będzie oscylowała wokół tematu zbliżającego się kryzysu żywnościowego, którego bezpośrednią przyczyną jest atak Rosji na Ukrainę. Wzrastające ceny nawozów i energii oraz pogarszające się warunki makroekonomiczne na całym świecie skutkuje możliwością wzrostu problemu głodu. Zaatakowanie ukraińskiej struktury transportowej, blokada portów na Morzu Czarnym, niszczenie upraw oraz magazynów z żywnością i maszyn rolniczych przez rosyjskie wojsko już teraz wpływa na zdolności produkcyjne i eksportowe.

W dyskusji wezmą udział m.in.: 

 • Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa
 • Istvana Nagy, węgierski minister Rolnictwa
 • Czesław Siekierski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 • Moderator: Teresa Pamuła
Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA