Xi Jinping

Chiny: Wzrost PKB w 2023 roku wyraźnie powyżej 5 procent

22.05.2023
Redakcja
Czas czytania: 4 minut/y

Napływające w ostatnim czasie dane z Chin kształtowały się wyraźnie poniżej oczekiwań rynkowych rodząc obawy o trwałość ożywienia gospodarczego w tym kraju. Dynamika eksportu zmniejszyła się do 8,5 proc. r/r w kwietniu wobec 14,8 proc., a dynamika importu spadła do -7,9 proc. wobec -1,4 proc., kształtując się odpowiednio powyżej i poniżej oczekiwań rynku (8,0 proc. w przypadku eksportu i 0,0 proc. w przypadku importu) – czytamy w Makromapie Credit Agricole.

Dynamika produkcji przemysłowej wyniosła 5,6 proc. r/r w kwietniu wobec 3,9 proc. w marcu, tempo wzrostu sprzedaży detalicznej było równe 18,4 proc. r/r wobec 10,6 proc., a inwestycje w aglomeracjach miejskich spowolniły do 4,7 proc. r/r wobec 5,1 proc. w marcu. Wszystkie dynamiki ukształtowały się poniżej oczekiwań rynkowych (odpowiednio 10,9 proc., 21,0 proc. i 5,5 proc.).

Uwzględniając napływ niekorzystnych danych analitycy Credit Agricole przedstawili swój zrewidowany średnioterminowy scenariusz gospodarczy dla Chin oraz jego implikacje dla kursu juana.

Odejście od polityki zero COVID

Po pierwsze, warto zwrócić uwagę, że aktywność gospodarcza w I kw. była silnie wspierana przez odejście przez Chiny od polityki „zero COVID”. Nastąpiła wówczas do poprawa nastrojów konsumenckich, a także zwiększenie mobilności gospodarstw domowych, uwolnienie odłożonego popytu oraz zniesienia restrykcji, często blokujących proces produkcyjny.Skalę ożywienia w I kw. najlepiej obrazują lepsze od oczekiwań dane o PKB. Dynamika PKB wyniosła 4,5 proc. r/r w I kw. wobec 2,9 proc. w IV kw. ub. r. kształtując się znacząco powyżej konsensusu rynkowego (4,0 proc.) i naszej prognozy (3,6 proc.). Wspomniany wyżej pozytywny efekt ożywienia po pandemii stopniowo się wyczerpuje, a tym samym wysokie tempo wzrostu aktywności jest trudne do utrzymania. Naszym zdaniem, słabszych kwietniowych danych nie należy interpretować zatem jako załamanie ożywienia, tylko normalizację sytuacji makroekonomicznej w Chinach. 

– czytamy w Makromapie.

Jak dodają analitycy CA, Nie oznacza to jednak, że perspektywy gospodarcze w Chinach wyglądają optymistycznie. Od kilku miesięcy można zaobserwować rosnąca rozbieżność pomiędzy koniunkturą w sektorze usług i przetwórstwie. Przykładowo, indeks PMI dla usług kształtuje się w trendzie wzrostowym, wskazując na przyspieszenie wzrostu aktywności w tym sektorze. Z kolei indeks PMI dla przetwórstwa ustabilizował się blisko granicy 50 pkt. sygnalizując stagnację (por. wykres). Stagnacja w przetwórstwie jest powiązana z osłabieniem popytu zewnętrznego, w szczególności ze strony USA i UE, które odpowiadają za ok. jedną trzecią chińskiej sprzedaży eksportowej.

Oczekiwana przez CA recesja techniczna w USA, napięcia na linii USA-Chiny (m.in. trwająca wojna handlowa) oraz umiarkowana skala ożywienia w strefie euro będą ograniczały potencjał do przyspieszenia chińskiego eksportu i produkcji przemysłowej. Ożywienie w sektorze usług jest natomiast efektem głównie realizacji odłożonego popytu po zniesieniu obostrzeń i stopniowo poprawiającego się popytu krajowego. Skala ożywienia popytu krajowego będzie jednak ograniczana przez pogorszenie sytuacji na rynku pracy, odzwierciedlone m.in. we wzroście stopy bezrobocia wśród osób młodych (16-24 lat), które osiągnęło w kwietniu najwyższy poziom w historii danych (od 2018 r.). 

Sytuacja w Chinach zmniejszy presję inflacyjną na całym świecie

Słaby wzrost gospodarczy w Chinach znajduje również odzwierciedlenie w procesach cenowych. Roczna dynamika cen producentów kształtowała się od końca 2021 r. w trendzie spadkowym. Wyhamowanie wzrostu cen producenckich miało szeroki zakres – zrealizowało się w przetwórstwie, górnictwie i energetyce. W rezultacie inflacja PPI kształtuje się od października 2022 r. poniżej zera. Uważamy, że deflacja cen producenckich (wspierana przez globalny spadek cen energii) utrzyma się do przełomu III i IV kw. 2023 r.

– czytamy w Makromapie.

Słaby popyt konsumpcyjny w połączeniu z niską presją inflacyjną wśród przedsiębiorstw będą oddziaływały w kierunku obniżenia inflacji CPI. W ostatnich miesiącach kształtowała się ona w trendzie spadkowym i w kwietniu wyniosła 0,1  proc. r/r. Analitycy twierdzą, że inflacja CPI może przejściowo ukształtować się poniżej zera w br. Prognozują jednak, że średniorocznie wyniesie ona 1,5 proc. r/r. Biorąc pod uwagę znaczący udział Chin w globalnym handlu, niska inflacja PPI i CPI w Chinach będzie czynnikiem oddziałującym w kierunku spadku presji inflacyjnej na całym świecie. 

Słabsze dane makroekonomiczne za kwiecień skłoniły nas do rewizji w dół prognozy wzrostu gospodarczego w Chinach w okresie II-IV kw. 2023 r. W swym scenariuszu analitycy CA zakładają, że dynamika PKB w Chinach zwiększy się z 4,5 proc. r/r w I kw. do 7,3 proc. w II kw. (efekt niskiej bazy sprzed roku), a następnie ustabilizuje się na poziomie 4,5 proc. w III kw. i 5,0 proc. w IV kw. W konsekwencji w całym 2023 r. dynamika PKB zwiększy się do 5,4 proc..

Wzrost zgodny z celem chińskiego rządu?

Choć analitycy obniżyli oczekiwane tempo wzrostu gospodarczego w okresie II-IV kw. br., prognoza całoroczna została nieznacznie podniesiona (z 5,2 proc.), gdyż uwzględnili w niej jednocześnie znacząco lepsze od naszych wcześniejszych oczekiwań dane o PKB za I kw. (patrz powyżej). Materializacja takiego scenariusza będzie zgodna z ustalonym przez chiński rząd celem dla tempa wzrostu PKB na poziomie „ok. 5 proc.” ).

Podtrzymujemy naszą ocenę, że osiągniecie takiego celu będzie wymagało prowadzenia prowzrostowej polityki gospodarczej przez chiński rząd, skupiającej się przede wszystkim na wspieraniu szybkiej akcji kredytowej. Przykładem takich działań są zastrzyki płynności dla sektora bankowego oraz obniżki stopy rezerwy obowiązkowej i stopy depozytowej. Dodatkowo rząd Chin zapowiedział podejmowanie ukierunkowanych działań wspierających eksport i popyt krajowy. Przykładowo, w ubiegłym tygodniu premier Li przedstawił plan wspomagania zakupów aut elektrycznych przez chińskie społeczeństwo oraz przyspieszenia tworzenia infrastruktury powiązanej z ich użytkowaniem (m.in. budowa ładowarek). 

– czytamy w Makromapie.

Słabszy od wcześniejszych oczekiwań wzrost gospodarczy w Chinach będzie oddziaływał w kierunku osłabienia kursu juana względem dolara. Z tego względu analitycy CA podnieśli swoją prognozę kursu USDCNY. Według nich na koniec 2023 r. kurs USD/CNY wyniesie 6,70, a na koniec 2024 r. 6,5. Uwzględniając naszą prognozę kursu USDPLN, oznacza to, że na koniec 2023 r. kurs PLNCNY wyniesie 1,62, a na koniec 2024 r. zmniejszy się do 1,53. 

MD/źródło: Makromapa Credit Agricole

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA