Warszawa

ZPP: Ostatnie trzy dekady były najlepszym czasem dla Polski

30.06.2023
Redakcja
Czas czytania: 3 minut/y

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zorganizował konferencję 1992-2022. Najlepszy czas Polski, w ramach której paneliści podjęli próbę nakreślenia mapy zmian, które doprowadziły kraj do obecnego poziomu rozwoju gospodarczego. Wiele uwagi poświęcono kluczowym wyzwaniom, z którymi Polska mierzyła się w okresie transformacji ustrojowej.

Ostatnie trzydziestolecie było czasem wykrystalizowania się podmiotów, które walnie przyczyniają się do budowania silnej marki naszego kraju na arenie międzynarodowej i pełnią strategiczną funkcję na rynku wewnętrznym.

Udane 30-lecie

Lata 1992-2022 to czas najbardziej dynamicznego rozwoju gospodarczego w historii Polski. Motorem napędowym gospodarczej transformacji kraju były zmiany polityczne – odcięliśmy się od komunizmu, postawiliśmy na demokrację, wstąpiliśmy do Unii Europejskiej i NATO. Polska przeprowadziła szereg reform, których efektem było zliberalizowanie prawa gospodarczego, co przełożyło się na rekordowy wzrost poziomu inwestycji. Polska stała się miejscem lokowania kapitału, co znalazło odzwierciedlenie w zwyżce PKB, ustawicznym obniżaniu się stopy bezrobocia, wzroście średniego wynagrodzenia i szeregu innych wskaźników ekonomicznych.

Podczas wystąpienia inaugurującego wydarzenie Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Cezary Kaźmierczak podkreślił, że obecna sytuacja gospodarcza Polski jest najlepsza w całej historii kraju, a kołem zamachowym rozwoju RP było wejście do Unii Europejskiej i uzyskanie pełnego dostępu do liczącego 500 mln osób rynku konsumenckiego. Prezes ZPP wskazał, że wokół całego procesu transformacji gospodarczej panowała polityczna zgoda, ale przestrzegł także, że w rozwoju gospodarczym kluczowa jest kontynuacja działań i realizowanie spójnej strategii rozwojowej.

Sukcesem w rozwoju firm prywatnych okresu transformacyjnego była niewątpliwa inteligencja operacyjna polskich przedsiębiorców. Należy jednak pamiętać, że nic nie jest dane raz na zawsze – w rozwoju gospodarczym zwłaszcza. Wenezuela, Argentyna czy Włochy są tego najlepszym przykładem

– podkreślił.

Nieprzerwany rozwój

Sukcesy okresu transformacji wyliczył także Rektor Akademii Leona Koźmińskiego prof. dr hab. Grzegorz Mazurek. W jego opinii wciąż wiele kwestii wymaga jednak pilnej poprawy.

Za nami 30 intensywnych lat – najlepszych, jakie Polska zanotowała w swojej 1000 letniej historii. Wysokie tempo wzrostu gospodarczego towarzyszy nam u progu do najlepszych gospodarek świata. Możemy być dumni z naszego kapitału intelektualnego, ale wciąż powinniśmy pamiętać o stojących przed nami wyzwaniach. Jednym z nich jest wizerunek naszego kraju za granicą i właściwe pozycjonowanie polskiej gospodarki. Kolejnym to, że polskie firmy wciąż za mało inwestują, skupiając się na bieżącej działalności operacyjnej. Nie pomaga też niewłaściwie działający aparat państwowy, który w wielu obszarach hamuje rozwój gospodarki. Kolejne lata będą kluczowe dla budowania pozycji Polski i naszych przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej

– wskazał prof. dr hab. Grzegorz Mazurek.

Polska odniosła ogromny sukces. Jesteśmy w gronie 3 gospodarek, które po II wojnie światowej rozwijały się nieprzerwanie. Przez ostatnie 3 lata polska gospodarka otrzymała mocne ciosy, takie jak pandemia czy wojna na Ukrainie. Przed pandemią rozwijaliśmy się dwukrotnie szybciej niż Europa Zachodnia. Dziś przebijamy szklany sufit

– podkreślił z kolei Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Ekspansja polskich firm

Ostatnie trzydziestolecie było czasem wykrystalizowania się podmiotów, które przyczyniają się do budowania silnej marki naszego kraju na arenie międzynarodowej i pełnią strategiczną funkcję na rynku wewnętrznym. Jedną z kluczowych dla polskiej gospodarki spółek jest dziś ORLEN z całą jego historią pokazującą pełną paletę wyzwań, z którymi mierzyć musiały się rodzime przedsiębiorstwa w ostatnich trzech dekadach.

Transformacja lat 90. wynikała ze zmiany modelu gospodarczego i konieczności odnalezienia własnego miejsca na wolnym rynku. Dokonane wówczas zmiany, są fundamentem dzisiejszego ORLEN-u, który znów doświadcza transformacji – tym razem związanej z dywersyfikacją źródeł energii. ORLEN jest teraz jedną z największych firm multienergetycznych w Europie. Mamy narzędzia, aby konkurować na rynkach międzynarodowych i możemy dalej, konsekwentnie realizować swoją strategię, której celem jest bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu oraz dostarczanie energii w konkurencyjnych cenach

– powiedział Armen Konrad Artwich – Członek Zarządu ds. Korporacyjnych ORLEN.

ORLEN jest także celnym przykładem właściwie prowadzonej ekspansji, która jest elementem długoterminowej strategii rozwoju firmy.

ORLEN jest już obecny na większości rynków zagranicznych. Nasze produkty petrochemiczne docierają do najróżniejszych zakątków świata, a większość przychodów pochodzi właśnie z zagranicy. Naszą ambicją jest przeprowadzenie państw Europy Środkowej przez transformację energetyczną oraz dotrzymanie zobowiązania osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku

– dodał Armen Artwich.

Polska w UE

Osobne miejsce poświęcono obecności Polski na gospodarczej mapie Unii Europejskiej.

Trudno dziś wyobrazić sobie scenariusz, w którym Polska nie wchodzi do UE. W tej kwestii panowała polityczna zgoda, a eurosceptyków było niewielu. Krajom Europy Wschodniej niebędącym w UE wiedzie się dziś zdecydowanie gorzej. Także brak przynależności do strefy Schengen zdecydowanie spowolniłby rozwój gospodarki

– powiedział dr Maciej Bukowski, Prezes Zarządu WiseEuropa.

W ramach dwóch debat skupiono się na zakresie zmian, które przeformułowały model gospodarczy Polski po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Prelegenci podjęli też próbę usystematyzowania wiedzy dotyczącej obecnej pozycji polskich przedsiębiorstw na rynku unijnym, nakreślenia planów rozwojowych i prognoz dla konkretnych sektorów, a także zestawienia pozycji polskiego biznesu z europejską konkurencją.

Prelegenci byli zgodni, że o ile okres ostatniego XXX-lecia był czasem wytężonej pracy i niespotykanych dotąd wyzwań, o tyle kolejne lata – przy uwzględnieniu czynników takich jak następstwa pandemii koronawirusa czy wojna na terytorium Ukrainy – będą kluczowe dla budowania pozycji Polski i polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej.

MD

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA