Pekao Kids

Założyłeś dziecku konto bankowe? Bez zgody sądu nie wypłacisz więcej niż 5 888,80 zł

07.10.2022
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

Wielu rodziców decyduje się na założenie konta bankowego swoim dzieciom. Ma to je nauczyć dysponowania majątkiem i korzystania z bankowości elektronicznej. Nie jest to jednak dobre miejsce na trzymanie oszczędności, jeśli chcemy je natychmiastowo wypłacić jeszcze przed osiągnięciem przez dziecko pełnoletności.

PeoPay Kids – oferta Banku Pekao

Na Facebooku pojawił się wpis Adama Jesionkiewicza odnoszący się do aplikacji i konta PeoPay Kids. Autor wpisu korzystał z konta w celu gromadzenia oszczędności dziecka. Ku zaskoczeniu autora wpisu wypłacenie większej kwoty, przed osiągnięciem pełnoletności, okazało się niemożliwe.

Parę lat temu założyłem córce (aktualnie 11 lat) konto bankowe. Dałem się złapać na Pekao Kids. Wpada tam cała kasa, którą oszczędza (włącznie z 500+, prezenty, kieszonkowe, nasze wpłaty na jej przyszłość, etc.). Biorąc pod uwagę rosnącą inflację, chciałem jej te pieniądze przetransferować na lokaty + portfolio inwestycyjne. I co się okazało? Że w PL z takiego konta nie da się wypłacić pieniędzy (max 6K miesięcznie za zarząd).

– pisze na Facebooku Adam Jesionkiewicz.

Limit wypłat

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rodzic bez zgody sądu opiekuńczego nie może wypłacić kwoty, która nie mieści się w zakresie zwykłego zarządu. Maksymalna kwota wypłat w granicach zwykłego zarządu z rachunku prowadzonego dla osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej na rok 2022 wynosi 5 888,80 zł.

Wobec powyższego bank jest nie tylko uprawniony, a zobowiązany do żądania od przedstawiciela ustawowego dziecka, przedłożenia orzeczenia sądu opiekuńczego zezwalającego na wypłatę kwoty przekraczającej limit kwoty zwykłego zarządu.

– pisze autor wpisu.

Odwiedziliśmy stronę Banku Pekao dotyczącą oferty dla dzieci. Wśród wyszczególnionych haseł na stronie nie znajdziemy informacji o limitach wynikających z przepisów. Informację tę możemy jednak znaleźć klikając w FAQ.

Czy dziecko ma limit na przelewy?
Wszystkie przelewy zewnętrzne i przelewy wewnętrzne na rachunki nienależące do dziecka są akceptowane przez rodzica.
Przelewy akceptowane przez rodzica są ograniczone limitem kwoty zwykłego zarządu.

– czytamy na stronie banku.

Konta oszczędnościowe a inflacja

Jak wynika z wpisu zamieszczonego na Facebooku, rodzice którzy założyli dzieciom konta oszczędnościowe obawiają się utraty wartości zgromadzonych środków w skutek inflacji. Poszukiwanie innych sposobów na zabezpieczenie kapitału może powodować zwiększenie liczby wypłat z tego typu kont, a co za tym idzie zderzenia się z problemem limitu wypłaty ograniczonej do zakresu zwykłego zarządu.

Redakcja

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA