Grupa Enea

Wyniki Grupy Enea po trzech kwartałach 2022 r. Wyraźny spadek przychodów

28.11.2022
Redakcja
Czas czytania: 4 minut/y

Po trzech kwartałach 2022 r. Grupa Enea wypracowała prawie 2,3 mld zł EBITDA (czysty zysk operacyjny firmy, jeszcze przed odliczeniem podatku dochodowego, zobowiązań oraz amortyzacji). To oznacza spadek o blisko 18 proc. rok do roku. Jeszcze bardziej, bo o ponad 32,5 proc. rok do roku spadł zysk netto okresu sprawozdawczego i wyniósł 906,8 mln zł.

Działamy w wymagającym i zmiennym otoczeniu rynkowym i regulacyjnym. Wynik EBITDA Grupy ukształtował się na poziomie blisko 2,3 mld, zysk netto okresu sprawozdawczego wyniósł natomiast 906,8  mln zł, i oznacza to dość istotny spadek obydwu wielkości w ujęciu r/r. Wskaźnik dług netto/EBITDA wyniósł -0,18, wobec 0,31 w analogicznym okresie 2021 r. Wyniki potwierdzają, że sytuacja finansowa Grupy jest stabilna. Pracujemy nad wydzieleniem z naszych struktur aktywów węglowych. Przeniesienie ich do NABE zwiększy możliwości pozyskania finansowania na zieloną transformację Enei. W związku z zamrożeniem cen energii w 2023 r. dla klientów indywidualnych, przygotowujemy się do obsługi większego ruchu klientów, w tym przyjmowania oświadczeń i terminowego rozliczania uprawnionych odbiorców  

– powiedział Rafał Mucha, wiceprezes Enei ds. finansowych.

W ciągu trzech kwartałów 2022 r. Grupa Enea wypracowała wynik EBITDA na poziomie blisko 2,3 mld zł, czyli o 492 mln zł mniej (18 proc.) niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Przychody ze sprzedaży wzrosły w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku i wyniosły 22,7 mld zł.

Jednocześnie zysk netto okresu sprawozdawczego wyniósł 906,8  mln zł i był niższy o 32,5 procent. Od stycznia do końca września 2022 r. Grupa przeznaczyła 1,7 mld zł na inwestycje, głównie  w obszarze dystrybucji.

Obszar wytwarzania

Obszar wytwarzania odnotował wynik EBITDA na poziomie 281,3 mln zł (spadek rok do roku o 760,1 mln zł). Niższa EBITDA wynika głównie ze spadku wyniku w Segmencie Elektrowni Systemowych (rok do roku o 644,8 mln zł), co było spowodowane głównie: utworzeniem rezerw na umowy rodzące obciążenia, a także spadkiem marży na Rynku Bilansującym.

Na wynik EBITDA obszaru wytwarzania wpłynął również spadek wyniku Segmentu OZE, r/r o 146,5 mln zł, głównie na skutek utworzenia rezerwy na umowy rodzące obciążenia oraz wzrostu kosztów zużycia biomasy. W Segmencie Ciepło odnotowano wzrost wyniku EBITDA r/r o 31,3 mln zł, głównie na skutek wzrostu marży jednostkowej.

Przez trzy kwartały 2022 r.  Grupa Enea wytworzyła 20,2 TWh energii elektrycznej, notując wzrost wolumenu produkcji o ponad 3 proc. r/r. Niższy r/r był wolumen produkcji energii ze źródeł odnawialnych, który wyniósł blisko 1,5 TWh. Sprzedaż ciepła wzrosła nieznacznie i wyniosła 4,9 PJ (petadżuli).

Dystrybucja

W obszarze dystrybucji wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 981,8 mln zł (spadek r/r o 49,4 mln zł). To efekt wyższego poziomu kosztów operacyjnych, przy jednocześnie wyższym poziomie zrealizowanej marży z działalności koncesjonowanej oraz wyższym wyniku na pozostałej działalności operacyjnej.

W trzech kwartałach 2022 r. Enea Operator dostarczyła 15,2 TWh usług dystrybucji odbiorcom końcowym. Przez ten czas do sieci dystrybucyjnej Enei Operator zostało przyłączonych ponad 35,9 tys. odnawialnych źródeł energii (łącznie z mikroinstalacjami) o łącznej mocy 346 MW. Obecnie do sieci Enei Operator przyłączonych jest ponad 144 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 1 176 MW. 

Wynik EBITDA obszaru obrotu wyniósł 293,1 mln zł, wzrost r/r o 116,8 mln zł. Ten wynik to efekt wyższego poziomu zrealizowanej marży na rynku detalicznym i wyższego wyniku z tytułu aktualizacji wyceny kontraktów CO2. Jednocześnie, odnotowano wzrost kosztów rezerw z tytułu roszczeń wypowiedzianych umów dotyczących Praw Majątkowych dla OZE oraz wzrost rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia.

W ciągu trzech kwartałów 2022 r. wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym wyniósł 17,8 TWh i był niższy r/r o 2,3 procent. Spadek spowodowany był zmianą portfela Klientów. W segmencie odbiorców biznesowych odnotowano wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej o 259 GWh, tj. o 1,9 procent. W segmencie odbiorców indywidualnych wolumen sprzedaży energii elektrycznej był niższy r/r o 149 GWh, tj. o 4,1 procent.

Przychody Grupy Lubelski Węgiel Bogdanka wyniosły 2 030,1 mln zł. Wynik EBITDA obszaru wydobycia ukształtował się na poziomie 675,8 mln zł, wzrost r/r o 131,1 mln zł. Wynik EBITDA GK LWB wyniósł 676,4 mln zł, zysk operacyjny to 374 mln zł, a zysk netto wyniósł 310,3 mln zł. Zarówno produkcja jak i sprzedaż węgla handlowego w omawianym okresie wyniosły 7,2 mln ton, w samym III kwartale, produkcja wyniosła 1,6 mln ton, sprzedaż ukształtowała się na poziomie 1,9 mln ton

Artur Wasilewski, p.o. prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka, zastępca prezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych

Wpływ na niższe wyniki miały przede wszystkim problemy natury geologicznej, które wystąpiły w  trzecim kwartale. W ścianie 3/VII/385 nastąpił nagły i niespodziewany wzrost ciśnienia eksploatacyjnego, w wyniku czego doszło do jej zaciśnięcia. Wpłynęło to bezpośrednio zarówno na produkcję węgla jak i jego sprzedaż. Został przygotowany plan naprawczy, który aktualnie jest realizowany przy zachowaniu przede wszystkim bezpieczeństwa pracującej załogi 

– powiedział Artur Wasilewski, p.o. prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka, zastępca prezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych.

Rewitalizacja hałd

Grupa Enea jako pierwsza rozpoczęła budowę infrastruktury potrzebną do realizacji Programu Rewitalizacji i Eksploatacji Hałd Kopalnianych. Pierwsze partie surowca uzyska już na początku przyszłego roku

Stawiamy na nowe rozwiązania i włączamy się w projekty, które wykorzystują innowacyjne propozycje i technologie cyfrowe w energetyce. Jako pierwsi rozpoczynamy na swoich terenach prace nad instalacją infrastruktury, która pozwoli na realizację założeń Programu Rewitalizacji i Eksploatacji Hałd Kopalnianych i uzyskanie pierwszych partii surowca już na początku 2023 roku. Pozyskany z hałd węgiel będzie mógł być z powodzeniem wykorzystany przez energetykę, a rekultywacja składowisk pozwoli na zagospodarowanie tych terenów pod odnawialne źródła energii w przyszłości. Wraz z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym rozpoczęliśmy wspólne działania badawczo-rozwojowe dla wypracowania nowoczesnych produktów i usług, które będą oferowane naszym klientom. Transformacja cyfrowa systemu energetycznego stawia przed nami nowe wyzwania, chcemy rozwijać technologie cyfrowe w energetyce

 powiedział Lech Żak, wiceprezes Enei ds. strategii i rozwoju.   

Zobacz też: Ustawa gazowa. Zamrożona taryfa dla wszystkich odbiorców
MD

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA