Rozpoznawanie polskiego produktu przy użyciu aplikacji

Wybór ma znaczenie. Oto dlaczego warto kupować polskie produkty

21.02.2023
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

Patriotyzm konsumencki ma ogromne znaczenie dla gospodarki. Świadome wybieranie rodzimych produktów przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy, rozwoju przedsiębiorstw czy zwiększenia wpływów do budżetu. Ma także wpływ na zwiększenie się bezpieczeństwa żywnościowego kraju.

Dwa wymiary patriotyzmu gospodarczego

Można wyszczególnić dwa rodzaje patriotyzmu gospodarczego. Pierwszy to działania instytucji państwowych i administracji publicznej, polegające na wspieraniu rodzimej gospodarki i przedsiębiorców. Przejawem tego jest przede wszystkim tworzenie korzystnych warunków do funkcjonowania krajowego biznesu. Istotne znaczenie ma również tzw. dyplomacja gospodarcza, wspierająca możliwości eksportu polskich produktów do innych krajów.

Drugim rodzajem jest patriotyzm konsumencki, którego przejawem jest wybieranie rodzimych produktów. Stanowi to znaczące wsparcie dla polskich producentów rolnych i firm. Ma też pozytywny wpływ na sprzedaż polskiej żywności oraz funkcjonowanie polskiej gospodarki, w tym krajowego rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego.

Ponadto patriotyzm konsumencki przekłada się także m.in. na: utrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy, zwiększenie wpływów podatkowych do budżetu państwa i budżetów samorządowych, rozwój rodzimych przedsiębiorstw czy pozyskiwanie środków na inwestycje.

Patriotyzm konsumencki ma także wpływ na ochronę środowiska. Prowadzi bowiem do skrócenia łańcuchów dostaw – np. gdy wybieramy produkty które są lokalnie wyprodukowane, jak polskie jabłka, a nie np. egzotyczne owoce przewożone drogą morską przez statki zużywające znaczące ilości paliwa i pozostawiające duży ślad węglowy.

Świadoma konsumpcja

Oba rodzaje patriotyzmu gospodarczego łączą się w postaci programów wspierających patriotyzm konsumencki. Wśród nich warto wymienić np. realizowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, ogólnopolską kampanię informacyjną „Produkt polski – kupuj świadomie”,  której celem było zwiększenie świadomości konsumentów na temat oznakowania PRODUKT POLSKI. 

Patriotyzm konsumencki przekłada się m.in. na: wzrost krajowego PKB (zwiększenie wpływów podatkowych do budżetu państwa i budżetów samorządowych). To także stały rozwój polskiej branży rolno-spożywczej poprzez zwiększenie kapitału na inwestycje. To z kolei jest jednym z czynników determinujących bezpieczeństwo żywnościowe kraju.

Przyczynia się on także do powstawania nowych miejsc pracy, w szczególności wzrost zatrudnienia w produkcji i przetwórstwie rolno-spożywczym. W efekcie patriotyzm konsumencki przekłada się na wzrost zamożności polskiego społeczeństwa i ogólnie wzrost jakości życia Polaków.

Logo KOWR
Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA