Powrót z zakupami do domu

Wolniejszy wzrost cen żywności obniżył inflację

15.05.2023
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

Zgodnie z danymi GUS inflacja CPI zmniejszyła się w kwietniu do 14,7 proc. r/r wobec 16,1 proc. w marcu, kształtując się zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS oraz poniżej konsensusu rynkowego równego naszej prognozie (15,0 proc.). Tym samym inflacja od 25 miesięcy pozostaje powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5 proc. r/r) – czytamy w Makropulsie.

Głównym źródłem obniżenia inflacji był silny spadek dynamiki cen w kategorii „żywność i napoje bezalkoholowe” (19,7 proc. r/r w kwietniu wobec 24,0 proc. w marcu). Źródłem niższego tempa wzrostu cen w tej kategorii były niższe dynamiki cen mięsa, pieczywa, produktów mlecznych i cukru (głównie ze względu na efekty wysokiej bazy sprzed roku) oraz warzyw (ustąpienie efektu fali chłodów, która doprowadziła do obniżenia podaży warzyw w Europie Południowej).

W kierunku zmniejszenia inflacji oddziaływała także niższa dynamika cen nośników energii (23,5 proc. r/r w kwietniu wobec 26,0 proc. w marcu), co wynikało przede wszystkim z coraz niższego tempa wzrostu cen opału. Do spadku inflacji przyczyniła się również niższa dynamika cen paliw (-0,1 proc. r/r w kwietniu wobec 0,2 proc. w marcu), czego źródłem są obniżające się światowe ceny ropy naftowej, a także obserwowane w ostatnich miesiącach umocnienie złotego względem dolara.

Presja inflacyjna pozostaje silna

W kierunku obniżenia inflacji w kwietniu oddziaływała również niższa inflacja bazowa, która zgodnie z szacunkami Credit Agricole zmniejszyła się w kwietniu do 12,2 proc. r/r wobec 12,3 proc. w marcu.

Spadek inflacji bazowej wynikał z niższej dynamiki cen w kategoriach „rekreacja i kultura” (głównie za sprawą niższej dynamiki cen turystyki zorganizowanej za granicą), „wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego” (ze względu na niższą dynamikę cen mebli, artykułów dekoracyjnych, sprzętu oświetleniowego, urządzeń gospodarstwa domowego oraz środków czyszczących i konserwujących), „restauracje i hotele” oraz „inne wydatki na towary i usługi” (z uwagi na niższe tempo wzrostu cen artykułów do higieny osobistej i kosmetyków).

Mimo nieznacznego spadku inflacji bazowej w kwietniu, pozostaje ona na bardzo wysokim na tle historycznym poziomie, co wskazuje na utrzymującą się silną presję inflacyjną w polskiej gospodarce.

Kolejne miesiące przyniosą dalszy spadek inflacji

Dzisiejsze dane w połączeniu z odnotowanym w ostatnim czasie umocnieniem złotego są zgodne z prognozą Credit Agricole, zakładającą, że inflacja będzie się stopniowo obniżać w kolejnych miesiącach do poziomu 7,1 proc. r/r w grudniu, a w całym 2023 r. spadnie do 11,8 proc. wobec 14,3 proc. w 2022 r.

Dzisiejsze finalne dane o inflacji są zdaniem ekspertów CA neutralne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

MD

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA