Kongres ESG - Polska Moc Biznesu

Właśnie rozpoczął się III Kongres ESG Polska Moc Biznesu

04.12.2023
Redakcja
Czas czytania: 3 minut/y

„W obliczu globalnych wyzwań, tylko zrównoważony rozwój może być kluczem do trwałego sukcesu” – to myśl przewodnia rozpoczynającego się dziś III Kongresu ESG Polska Moc Biznesu (4.12) na PGE Narodowym. Wydarzenie skupia się na prezentacji przełomowych wizji i strategii, które mają kształtować przyszłość biznesu i społeczeństwa.

III Kongres ESG Polska Moc Biznesu to wydarzenie gromadzące liderów biznesu, ekspertów, decydentów i innowatorów, w trakcie którego wspólnie dyskutują o przyszłości zrównoważonego rozwoju w Polsce. Kongres stanowi platformę do wymiany doświadczeń, prezentacji nowych pomysłów i strategii, które będą kształtować kierunki rozwoju polskiego biznesu w kontekście globalnych wyzwań ESG.

Trzy segmenty ESG

Po raz kolejny prelegenci, goście i uczestnicy spotkają się w ramach trzech segmentów, z których każdy będzie odpowiadał poszczególnym scenom tematycznym. Dyskusje i spotkania będą toczyć się w obrębie trzech filarów odnoszących się do idei ESG: eksperci poruszą tematykę związaną m.in. z redefinicją motoryzacji, energetyką, gospodarką obiegu zamkniętego, work-life balance, zrównoważonym budownictwem czy rolą sztucznej inteligencji w biznesie i codziennym życiu. III Edycja Kongresu ESG odbędzie się w innowacyjnej przestrzeni PGE Narodowego w Warszawie.

Ekologiczna Polska – pytania o klimat i surowce naturalne

Realizując ideę ESG, eksperci z związani z sektorem środowiska naturalnego poruszą tematy związane z dostawami energii i wody czy gospodarowaniem odpadami. W ramach prowadzonych dyskusji możliwe będzie poszukanie odpowiedzi na pytania o to, czy cele klimatyczne mogą wspierać zrównoważony rozwój kraju lub jak w świadomy sposób obniżać zużycie surowców naturalnych. Scena związana z dziedziną ekologii stanie się także przestrzenią do eksperckich dyskusji m.in. w temacie bezpieczeństwa dostaw żywności, energetyki wiatrowej czy zrównoważonego zakupu usług transportowych.

Work-life balance, zdrowie publiczne i samorządy, czyli moc społeczna

Kolejna scena to okazja, by spojrzeć na odpowiedzialność społeczną w wielu nowych kontekstach. Dyskusje i debaty będą toczyć się w ramach filaru Moc Społeczna, a zaproszeni goście podejmą m.in. tematykę work-life balance czy aktywności fizycznej. Spotkania prowadzone w tej sekcji będą także przestrzenią do przybliżenia wyzwań stojących przed branżą farmaceutyczną i medyczną. W duchu wzajemnego szacunku i równowagi skupią się również na sile małych ojczyzn i lokalnego kapitału, a także na problemach wynikających ze społecznej odpowiedzialności oraz nierówności płci.

Wpływ biznesu a finansowanie zrównoważonego rozwoju

Ostatni z filarów odnoszący się do idei ESG skupi się na poruszeniu istotnych trendów i innowacji w zakresie gospodarki. Zaproszeni do debat i paneli dyskusyjnych goście poruszą tematy związane z finansowaniem zrównoważonego rozwoju i budownictwa. Sekcja ta stanie się także przestrzenią do poszukiwania odpowiedzi na pytania o szanse i zagrożenia związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, przywództwem w dobie ESG i local contentem. Uczestnicy III edycji Kongresu Polska Moc Biznesu będą mogli wziąć udział w różnych formatach – od debat i dyskusji przy okrągłych stołach po power speechs i Key Notes, czyli wystąpienia inspirujących postaci publicznych. Nazwiska prelegentów poznamy w kolejnych tygodniach, jednak organizatorzy już teraz zapewniają, że uczestnicy mogą liczyć na udział wybitnych gości.

Organizatorzy Kongresu:

Fundacja Czyste Powietrze powstała po to, by zapobiegać zagrożeniom jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza. Celem Fundacji jest budowanie ekologicznej świadomości społecznej, promowanie przyjaznych dla środowiska rozwiązań i kreowanie innowacyjnych działań chroniących zdrowie i życie mieszkańców UE. Działając od 2018 roku FCP pomogła już setkom osób bezpośrednio, a także zorganizowała wiele kampanii, spotkań i wydarzeń łączących biznes, administrację publiczną i społeczeństwo we wspólnym celu: BUDOWANIU LEPSZEGO ŚWIATA. Tu i teraz.

Fundacja Pozytywnych Idei to organizacja wspierająca kreatywne podmioty, instytucje i osoby. Przyczynia się do promocji ważnych dla Polski działań i inicjatyw. Współpracuje z mediami krajowymi i międzynarodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami, których celami są działalność naukowa, oświatowa, kulturalna dotycząca kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób marginalizowanych. Fundacja jest współorganizatorem akcji społecznych, wydarzeń proekologicznych i inicjatyw na rzecz środowiska, np. Dzielnica Wisła, One Day, Szczyt Klimatyczny TOGETAIR. Przyczynia się do promocji utalentowanych sportowców, artystów i działaczy.

M

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA